Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Aktuality > MŽP schválilo další projekty pro lepší životní prostředí. Na zadržování vody v krajině půjde 160 milionů korun

MŽP schválilo další projekty pro lepší životní prostředí. Na zadržování vody v krajině půjde 160 milionů korun

12.01.2017
Ministerstvo životního prostředí schválilo dotaci 89 projektům z Operačního programu Životní prostředí, které si mezi sebou rozdělí více než 325 milionů korun. Zhruba polovina této částky půjde na zadržování vody v krajině, podporu získají i projekty monitorující kvalitu ovzduší.
Semín – optimalizace vodního režimu v lokalitě Cháravka Optimalizace vodního režimu v lokalitě Cháravka, foto: Richard Tejada

V prioritní ose 4 zaměřené na ochranu a péči o přírodu a krajinu bylo schváleno celkem 79 projektů, které dohromady obdrží přes 200 milionů korun z Evropské unie. Většina této částky, více než 160 milionů, směřuje právě na zlepšování vodního režimu krajiny. Další peníze půjdou na liniové výsadby zeleně, obnovu historických cest s doprovodnou vegetací nebo opatření na zprůchodňování migračních bariér pro živočichy.

Vodu v krajině nezadržují jen malé vodní nádrže, tůně, mokřady, či revitalizovaná koryta potoků. Velice důležitý je také vegetační pokryv, jako jsou travní pásy, průlehy, zakládání a obnova mezí, alejí a remízků. Ve schválených projektech se všechna tato opatření objevují.
O podporu na obdobné projekty budou moci žadatelé žádat i v letošním roce, a to již od 1. února, kdy startují nové kolové výzvy pro všechny specifické cíle prioritní osy 4. Příjem žádostí bude ukončen 31. března 2017.

„Žadatelé schválených projektů by měli co nejdříve vybrat dodavatele, a předložit nám podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace,“ říká ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman. A dodává: „Naším společným cílem je, aby maximum ze schválené částky bylo již v letošním roce proplaceno příjemcům.“

Podporu v souhrnné výši téměř 117 milionů korun obdrží i pět projektů zaměřených na sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a počasí. Finanční příspěvek získá například Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, který obdrží dotaci z EU ve výši 51 milionů korun na modernizaci zařízení pro sledování kvality ovzduší.

Částkou sedm milionů bude podpořeno i pět projektů na celkové nebo dílčí renovace veřejných budov, zejména mateřských školek či obecních budov, které povedou k energetickým úsporám.

Seznam schválených projektů