Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Aktuality > Na ochranu ozonové vrstvy míří 30 milionů korun

Na ochranu ozonové vrstvy míří 30 milionů korun

19.12.2018
Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR pokračují v podpoře projektů, které pomáhají chránit ozonovou vrstvu Země. Spouští novou dotační výzvu, která nabídne 30 milionů korun na sběr a následné zneškodnění látek poškozujících ozonovou vrstvu Země, tzv. halonů1.
Ostrava zahalená ve smogu Ostrava zahalená ve smogu, zdroj: Milan Surkala/Fotky&Foto

Žádosti je možné podávat od 2. ledna do 28. června 2019 nebo do vyčerpání finančních prostředků.

O dotace se mohou ucházet všechny právnické osoby, které mají certifikaci ke skladování halonů pro potřeby jejich kritického použití2. Získat mohou příspěvek ve výši až 10 milionů korun na vybavení sběrného místa. Fixní částku dotace obdrží rovněž za každý kilogram sebrané a zneškodněné nebezpečné látky, která nepochází ze zařízení podléhající zpětnému odběru elektroodpadu. Zároveň platí, že započteny mohou být pouze látky sebrané a zlikvidované v období od 3. ledna 2019 do konce roku 2022.

Podpora bude poskytnuta také na vybavení školicích středisek za účelem zajištění jejich požárně bezpečnostní ochrany nebo na pořízení technického a netechnického vybavení. Na tyto dotace si sáhnou fyzické a právnické osoby, které jsou hodnoticím subjektem3 nebo které poskytují akreditovaný vzdělávací případně studijní program v oblasti chladiv. Získat mohou až 4 miliony korun na jeden projekt.

Podrobností k výzvě č. 12/2018

Dokumenty ke stažení



Poznámky:

[1] Halony – organické sloučeniny, které mají největší potenciál poškození ozonové vrstvy. Kromě jiných halogenů (chlóru, fluoru) obsahují také brom.

[2] Certifikaci dle § 10 odst. 2 písm. g) zákona č. 73/2012 Sb. a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1005/2009 ze dne 16. září 2010 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.

[3] Hodnoticí subjekt dle § 8 zákona č. 73/2012 Sb. v platném znění.