Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Norské fondy > Norské fondy: Dohoda je uzavřena, může začít příprava projektů

Norské fondy: Dohoda je uzavřena, může začít příprava projektů

21.02.2019
Na mezinárodní zahajovací konferenci k třetímu programovému období Norských fondů, která proběhla 20. února v Praze, byla mezi Českou republikou a Norskem oficiálně uzavřena Dohoda o programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu. Podpisem dohody program vstupuje do implementační fáze. Vyhlášení prvních výzev programu se očekává v polovině tohoto roku.
Norské fondy – podpis Programové dohody – únor 2019 Dohoda o programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu byla slavnostně podepsána 20. února 2019 v Praze, foto: facebook Fondy EHP a Norska

Podpis programové dohody je významným milníkem na cestě k čerpání prostředků z Norských fondů a jedním ze základních kamenů spolupráce mezi Českou republikou a donorskými státy.

„Následovat bude podpis dohody o implementaci mezi Ministerstvem financí ČR a Státním fondem životního prostředí ČR jakožto zprostředkovatelskou organizací pro oblast životního prostředí. Pokud vše půjde podle plánu, budeme moci na začátku dubna program veřejnosti oficiálně představit. Vyhlášení prvních výzev pak předpokládáme v polovině tohoto roku,“ přibližuje fázi implementace ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman. „Už na duben plánujeme také mezinárodní kontaktní seminář určený všem zájemcům o spolupráci s partnerskými institucemi z Norska,“ dodává Petr Valdman.

Státní fond životního prostředí ČR se intenzivně věnuje přípravám na čerpání prostředků z Norských fondů od loňského podzimu. Pro oblast životního prostředí je v nich pro Česko nachystáno 35 milionů eur a dalších 150 tisíc eur je alokováno na posílení bilaterálních vztahů. Prostředky budou směřovat primárně na tvorbu strategií s ohledem na ekosystémy, ohrožené druhy a společenstva, monitoring či sdílení informací.

Česká republika je příjemcem podpory z Fondů EHP a Norska již od roku 2004 a doposud z nich získala na podporu mnoha zajímavých projektů více než 6 miliard korun. Ve třetím období, které potrvá 7 let, budou přibližně 5 miliardami korun podpořeny do roku 2024 projekty zaměřené na výzkum, ochranu životního prostředí, kulturní dědictví a spolupráci v kultuře, veřejné zdraví, vzdělávání a spolupráci v justici.