Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Aktuality > Nová výzva OPŽP 2014+ podpoří protipovodňová opatření

Nová výzva OPŽP 2014+ podpoří protipovodňová opatření

08.01.2018
Státní podniky a příspěvkové organizace mohou vyčerpat z Operačního programu Životní prostředí až 250 milionů korun na zpracování podkladových analýz na státní a regionální úrovni. Dotace získají i na zpracování podkladů pro stanovení záplavových území nebo na vybudování či modernizaci systémů předpovědní povodňové služby.
Tabulka povodeň 2006 Na účinnější prevenci a ochranu před povodněmi mohou města a obce čerpat dotace z OPŽP, zdroj: archiv SFŽP ČR

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR dnes vyhlásily novou výzvu (č. 96) z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), která podpoří protipovodňová opatření. O dotaci se mohou až do 2. července letošního roku hlásit žadatelé z řad příspěvkových organizací a státních podniků.

Dotaci mohou čerpat na zpracování podkladových analýz na státní a regionální úrovni pro 2. období plánování dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES [1] a na zpracování podkladů pro stanovení záplavových území.

„Kvalitně zpracované podkladové analýzy a nově zpracované podklady pro stanovení záplavových území jsou klíčové z hlediska bránění se povodním, dlouhotrvajícímu suchu, ale třeba i z hlediska ochrany půdy před erozí. Touto výzvou vycházíme vstříc státním podnikům povodí a investujeme do zlepšení povodňové ochrany,“ říká ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Finanční podpora zároveň poputuje i na projekty budování a modernizace systémů předpovědní povodňové služby, budování a rozšíření varovných a výstražných systémů na státní úrovni. Ty umožňují např. včas upozornit na hrozící povodně, aby bylo možné neprodleně přistoupit k opatřením na ochranu majetku a lidských životů. Dotaci je možné získat rovněž na vytvoření digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového informačního systému.

Výzva s č. 96 je průběžnou nesoutěžní výzvou, ve které budou podpořeny všechny projekty, které splní kritéria přijatelnosti. „Úspěšní žadatelé mohou získat dotaci ve výši až 85 procent celkových způsobilých výdajů,“ upřesňuje Petr Valdman.

Prevence proti povodním je jednou z důležitých priorit OPŽP. „Od spuštění programu (rok 2015) jsme přijali celkem 438 projektů za více jak 1,2 miliardy korun. Jejich realizací budou před povodněmi nově ochráněny tisíce obyvatel měst a obcí,“ informuje Petr Valdman.

Dokumenty k 96. výzvě


[1] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES, o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik