Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Aktuality > Nová výzva OPŽP podpoří protipovodňová opatření

Nová výzva OPŽP podpoří protipovodňová opatření

13.01.2017
Státní podniky povodí mohou vyčerpat z Operačního programu Životní prostředí až sto milionů korun na projekty analýz odtokových poměrů, včetně možných protipovodňových opatření. Dotace získají i na zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení.
Hladina vody při povodni v Ledči nad Sázavou Hladina vody při povodni v Ledči nad Sázavou

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR dnes vyhlásily novou výzvu (46. výzva) z Operačního programu Životní prostředí, která podpoří protipovodňová opatření. O dotaci se mohou hlásit státní podniky povodí, pro něž je v nové výzvě připraveno celkem sto milionů korun. Žádat dotaci mohou na zpracování analýz odtokových poměrů a návrh vhodných protipovodňových opatření. Konkrétně se jedná o projekty zaměřené na zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení. Příjem žádostí startuje 16. ledna a potrvá až do 5. ledna příštího roku. Výzva je průběžná s čtvrtletním cyklem vyhodnocení žádostí.

„Dobrá znalost a orientace odtokových poměrů v případě státních podniků povodí je klíčová z hlediska bránění se povodním, dlouhotrvajícímu suchu, ale třeba i z hlediska ochrany půdy před erozí. Touto výzvou vycházíme vstříc státním podnikům povodí a investujeme do českých řek,“ říká ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

46. výzva je průběžnou nesoutěžní výzvou, ve které budou podpořeny všechny projekty, které splní kritéria přijatelnosti. „Úspěšní žadatelé mohou získat dotaci ve výši až 85 procent celkových způsobilých výdajů,“ upřesňuje Petr Valdman a dodává, že detailní informace o relevantnosti veřejné podpory jsou uvedeny v platné verzi Pravidel pro žadatele a příjemce podpory operačního programu.

Požadovaná minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 200 tisíc korun bez daně. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou pak omezeny částkou 50 milionů eur včetně daně z přidané hodnoty.

V rámci Operačního programu Životní prostředí je vyčleněno z celkové alokace programu na preventivní protipovodňová opatření téměř 77 milionů euro.

Dokumenty k 46. výzvě