Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Aktuality > Nová výzva podpoří obce v Paktu starostů a primátorů

Nová výzva podpoří obce v Paktu starostů a primátorů

20.01.2023
V Národním programu Životní prostředí (NPŽP) se otevírá nová výzva. Pro samosprávy sdružené v Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima je v ní připraveno 15 milionů korun.

Dotační výzva se otevře 23. ledna a nabídne peníze na zpracování Akčních plánů pro udržitelnou energii a klima, organizaci Místních dnů pro klima a energii nebo na pracovní místo. Podpora Paktu starostů byla součástí již 5 výzev v rámci NPŽP a bylo na ni dosud alokováno celkem 40 milionů korun.

Oproti předchozí výzvě č. 13/2021 jsou v nové výzvě č. 8/2022 provedeny některé změny. Z důvodu podpoření co nejvyššího množství projektů je ve výzvě podporován pouze jeden Místní den pro klima a energii, byla vypuštěna podpora projektové přípravy a snížena podpora publicity z důvodu vypuštění jejích dalších povinných prvků. Nově platí, že pracovní místo nemusí být zřízeno nově, ale lze z organizace vyčlenit stávajícího pracovníka, který se bude projektu věnovat.

Výzva je určena pro obce, dobrovolné svazky obcí a místní akční skupiny, které musí být již před podáním žádosti registrovány v oficiální databázi signatářů Paktu starostů a primátorů. Obce, které jsou členy Paktu starostů a primátorů, se dobrovolně zavázaly ke snížení emisí CO2 nejméně o 40 % do roku 2030 a zároveň ke zvýšení odolnosti vůči dopadům změny klimatu. Tyto samosprávy nyní mohou získat peníze z Národního programu Životní prostředí.

Minimální výše podpory na jeden projekt je 250 tisíc korun, maximální dva miliony. U podpory pracovního místa může činit maximálně 50 % z celkových způsobilých výdajů, u ostatních podporovaných aktivit maximálně 80 %. Příjem žádostí poběží do 5. června letošního roku nebo do vyčerpání alokace.

Dokumenty k výzvě