Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Aktuality > Nová zelená úsporám Light vzbuzuje velký zájem

Nová zelená úsporám Light vzbuzuje velký zájem

12.12.2022
Příjem žádostí o dotace v programu Nová zelená úsporám Light bude spuštěn začátkem ledna. Již nyní zaznamenáváme velké množství dotazů ze strany budoucích žadatelů, a proto přinášíme odpovědi na nejčastější z nich.

Cílem programu Nová zelená úsporám Light je poskytnout finanční prostředky na zateplení rodinných domů domácnostem s nižšími příjmy a seniorům. Podporovaná jsou snadno a rychle realizovatelná opatření, která dopomůžou k okamžitým úsporám výdajů na energie.

Tazatelé se nás nejčastěji ptají, zda jejich domácnost odpovídá podmínkám programu i zda opatření, která plánují realizovat, mohou být z NZÚ Light podpořena, případně v jaké výši.

Dotazy pravidelně zpracováváme a zveřejňujeme na webu Nová zelená úsporám v sekci Časté dotazy, kde již nyní najdou zájemci odpovědi na většinu otázek spojených s poskytnutím rychlé finanční podpory. Obecné informace o tom, jak postupovat na cestě k dotaci z NZÚ Light i kam se obrátit pro radu a pomoc, najdou žadatelé v sekci Jak na to v NZÚ Light. Komplexní poradenství a asistenci budou poskytovat proškolení odborníci z Místních akčních skupin a konzultačních středisek EKIS a m-EKIS, kontakty jsou k dispozici na stránce Poradenství NZÚ Light.

 

Z nejčastěji kladených otázek:

Komu je Nová zelená úsporám Light určena?

Program je určen pro vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů z řad seniorů a lidí pobírajících dávky na bydlení. Podmínkou je, aby v době podání žádosti byl rodinný dům ve vlastnictví žadatelů a ti v něm měli současně trvalý pobyt, a to déle než od 12. září 2022. NZÚ light má přinést prostředky na dílčí zateplení a renovace nízkopříjmovým domácnostem, které jsou nejvíce ohroženy energetickou chudobou.

Jak doložím, že splňuji nízkopříjmovost?

„Nízkopříjmovost“ pro potřeby NZÚ Light znamená, že všichni členové vaší domácnosti pobírají starobní důchod, nebo invalidní důchod třetího stupně, nebo příspěvek na bydlení v období mezi 12. 9. 2022 a datem podání žádosti.

Pro doložení důchodu vám bude stačit aktuální výměr důchodu. Pokud ho nemůžete dohledat, potvrzení o pobírání důchodu vám vystaví každá pobočka OSSZ na počkání.

K doložení příspěvku na bydlení vám postačí rozhodnutí o přiznání příspěvku na bydlení v daném období.

Nemám počítač ani internet, nevím, jaká opatření mám realizovat a jak si mohu podat žádost, když vyžadujete elektronickou identitu občana?

Pokud máte možnost, řekněte si o pomoc v nejbližší rodině. Obrátit se můžete na zástupce Místních akčních skupin a konzultačních středisek EKIS a M-EKIS, kteří poradí, jaká opatření jsou ve vašem domě vhodná a pomohou s celým procesem od podání žádosti až po doložení realizace úsporných opatření.

Jsem důchodce, dům vlastníme napůl se synem. Syn je v produktivním věku, pracuje, ale s námi nebydlí. Můžeme žádat v NZÚ Light?

Ano, v tomto případě stačí doložit čestné prohlášení, že syn bydlí trvale jinde a souhlasí se záměrem.

Já i manželka pobíráme starobní důchod, já si navíc přivydělávám. Můžeme si požádat o dotaci z NZÚ Light?

Ano, na dotaci máte nárok. Neposuzujeme, jestli si důchodci přivydělávají. Pro splnění podmínek NZÚ Light stačí, že pobíráte starobní důchod.

Mohu žádat o dotaci NZÚ Light, i když už mám opatření realizované (např. vyměněná okna)?

Pokud bylo zateplení realizováno po 12. září 2022, tak je možné o dotaci požádat i zpětně.

 

Více zodpovězených dotazů najdete na stránce Časté dotazy.