Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Aktuality > O dotace na obnovu zeleně a vodních prvků ve městech a obcích byl rekordní zájem

O dotace na obnovu zeleně a vodních prvků ve městech a obcích byl rekordní zájem

06.03.2017
Státní fond životního prostředí ČR ukončil příjem žádostí o dotace v loňské desáté výzvě Národního programu Životní prostředí zaměřené na podporu zeleně ve městech a obcích a také na opatření, která pomáhají udržet vodu v krajině. Zájem o dotace byl opravdu veliký.
Regenerace zámeckého parku Valeč Regenerace zámeckého parku Valeč

Od 3. října 2016 do 28. února letošního roku dorazilo na SFŽP ČR celkem 93 žádostí s požadavkem dotace 52 milionů korun. To je o 12 milionů více, než je alokace výzvy. Tyto výsledky jen potvrzují, že Národní program Životní prostředí je stále vyhledávanějším dotačním nástrojem pro mnoho obcí i měst.

Cílem ukončené výzvy byla podpora zachování a zvyšování podílu zeleně a vodních prvků v obcích a městech. Obce do 500 obyvatel v ní mohly získat až dvoumilionovou dotaci na projekt, obce nad 500 obyvatel 250 tisíc korun. Mezi přijatými žádostmi se nejčastěji objevují projekty na rekultivace parků, lesoparků, sadů, alejí, odpočinkových ploch či veřejných prostranství.

„Výzvy na obnovu zeleně v obcích jsou dlouhodobě velmi úspěšné a ze stran obcí velmi žádané. V této výzvě navíc mohly dotaci získat i obce nad 500 obyvatel, a to na menší projekty, které nelze financovat z Operačního programu Životní prostředí. Značný zájem o tyto „malé projekty velkých obcí” jen dokazuje, že jsme se touto novinkou strefili do černého a i v další výzvě dáme takovým projektům šanci,” komentuje výsledky výzvy ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Maximální výše podpory na jeden projekt byla v rámci aktuálně uzavřené výzvy stanovena na 80 procent z celkových způsobilých výdajů na projekt. O dotaci si zažádalo takřka sto měst a obcí, které si mezi sebou rozdělí 52 milionů korun. Jednou z nich je i obec Tchořovice ležící poblíž Blatné v Jižních Čechách.

„Zažádali jsme si o dotaci po více než sedmi letech. Projekt nám zpracovala firma. Pokud uspějeme, bude to pro nás samozřejmě velká finanční pomoc. Součástí projektu je nejen nová výsadba stromů na návsi, ale i hrací prvky pro děti,” říká starostka obce se zhruba 240 obyvateli Eva Křivancová, která žádá pro svou obec dotaci ve výši zhruba půl milionů korun.

Novinkou v právě ukončené výzvě byla i možnost podpory opatření, která pomáhají k udržení vody v krajině. Toho využila například obec Mělčany, která v rámci svého projektu plánuje nahradit stávající zpevněné plochy sloužící k parkování vozidel štěrkovými trávníky, které umožní zasakování srážkové vody. Pro zvýšení biodiverzity chce obec navíc na části nově založeného trávníku vytvořit květnatou louku a trvalkové záhony.

„Přijaté žádosti v této výzvě ukazují pestrý mix žadatelů. Nabídku Národního programu Životní prostředí využily jak malé obce, tak větší města. Je zřejmé, že tento program kvalitně doplňuje dotační nabídku z Operačního programu Životní prostředí. Tedy slouží zejména těm, kteří na evropské dotace z finančních důvodů nedosáhnou, anebo je pro ně příliš komplikovaná administrace projektů podpořených z evropských peněz,” uzavírá Petr Valdman.