Právě se nacházíte: SFŽP ČR > O SFŽP ČR > Kariéra > Archiv nabídek pracovních míst > Detail nabídky zaměstnání

Referent/ka do Odboru finančních příjmů Fondu, Oddělení poplatkové agendy – zástup za MD/RD

27. 9. 2019 - 7. 10. 2019
Nabídka volné pozice v Státním fondu životního prostředí ČR platí do 7. října 2019.

Státní fond životního prostředí České republiky vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoSS“), výběrové řízení na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, na pozici:

Referent/ka do Odboru finančních příjmů Fondu, Oddělení poplatkové agendy – zástup za MD/RD.

Hledáme odborně zdatnou a pečlivou osobnost s organizačními a komunikačními schopnostmi, která by chtěla posílit náš tým na pracovišti SFŽP ČR v Praze.

Charakteristika pracovní činnosti:

 • zajišťování vydávání poplatkových výměrů dle daňového řádu v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon);
 • připomínkování návrhů koncepčně nových právních předpisů s celostátní působností nebo právních úprav věcí dosud zákony neupravených v oblasti činností Odboru;
 • stanovování postupů a vytváření metodické směrnice pro poplatkovou agendu vodního hospodářství;
 • zajišťování administrativní a kontrolní činnosti;
 • zajišťování aktualizace dat, jejich verifikace a výstupů z informačního systému poplatkové agendy voda;
 • poskytování finančních a statistických informací externím organům;
 • zajišťování podkladů pro rozbory hospodaření a zprávy o činnosti SFŽP ČR;
 • zajišťování součinnosti se všemi dotčenými orgány státní správy v oblasti poplatkové agendy dle vodního zákona.

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání magisterského stupně nebo lze udělit výjimku ze vzdělání v souladu s ustanovením §178 odst. 2 dle ZoSS;
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru);
 • dosažení věku 18 let;
 • trestní bezúhonnost;
 • svéprávnost a zdravotní způsobilost;
 • výhodou je znalost zákona č. 254/2001 Sb., o vodách;
 • velmi dobré komunikační a organizační schopnosti;
 • ochotu učit se nové věci, spolehlivost, pečlivost a samostatnost;
 • nutností je uživatelská znalost práce na PC (Microsoft Windows, Microsoft Office).

Splnění požadavku vzdělání a státního občanství ČR je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami nejpozději před konáním pohovoru. Splnění požadavku zdravotní způsobilosti pro kategorii prací 1. a svéprávnosti je uchazeč povinen doložit čestnými prohlášeními nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu trestní bezúhonnosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje výše uvedené předpoklady a požadavky.

Nabízíme:

 • hlavní pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou po dobu MD/RD, nejdéle na 3 roky ode dne nástupu s možností prodloužení v případě čerpání neplaceného volna do 4 let věku dítěte;
 • perspektivní a zajímavou práci v příjemném prostředí a kolektivu;
 • možnost dalšího vzdělávání a rozvoje;
 • zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 sick days, stravenky v hodnotě 110,- Kč, FKSP ve výši 9.500,- Kč, pružnou pracovní dobu, odborné vzdělávání, jazyková výuka, zaměstnanecké sportovní akce, dětský den,  teambuildingy, 4 dny home-office …);
 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců (13. platová třída, platový tarif 26 480 – 39 790 Kč, v závislosti na počtu let praxe) a k tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + mimořádné a motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Další informace:

 • nástup: listopad 2019 nebo dle dohody;
 • místo výkonu práce: Praha (Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4);
 • vhodné i pro OZP s ohledem na profesní a kvalifikační předpoklady.

V případě Vašeho zájmu o tuto pozici zašlete nejpozději do 7. 10. 2019 strukturovaný životopis v českém jazyce na e-mailovou adresu: kariera@sfzp.cz. Do předmětu zprávy prosím uveďte: „Referent/ka – OFPF – OdPA – zástup za MD/RD“.

Nedoložení výše požadovaných dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.

Uchazeč/ka zasláním strukturovaného životopisu se přihlašuje do výběrového řízení a stvrzuje, že si není vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmů.

Státní fond životního prostředí ČR má oprávněný zájem zpracovávat životopisy zaslané na základě tohoto inzerátu, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Státní fond životního prostředí ČR si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného kandidáta.

 

Kontakt:

Státní fond životního prostředí ČR
Mgr. Kateřina Vachalíková
Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
tel: 608 230 823
e-mail: kariera@sfzp.cz