Právě se nacházíte: SFŽP ČR > O SFŽP ČR > Kariéra > Archiv nabídek pracovních míst > Detail nabídky zaměstnání

Analytik/analytička, Odbor řízení Národních programů, Oddělení metodiky a strategie - zástup za MD/RD

17. 2. 2020 - 27. 2. 2020
Nabídka volné pozice v Státním fondu životního prostředí ČR platí do 27. února 2020.

Státní fond životního prostředí České republiky vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoSS“), výběrové řízení na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, na pozici:

Analytik/analytička do Oddělení metodiky a strategie, Odboru řízení Národních programů – zástup za MD/RD

Hledáme otevřenou, komunikativní a pečlivou osobnost, která by chtěla posílit náš tým na pracovišti SFŽP ČR v Praze.

Charakteristika pracovní činnosti:

 • Podílí se na tvorbě a rozvoji celostátních dotačních programů administrovaných Sekcí řízení Národních programů (dále jen „SŘNP“). Ve spolupráci s řídícím orgánem spoluvytváří vrcholné dokumenty Programů (např. dokumentace programu, směrnice, závazné pokyny pro žadatele, výzvy k podávání žádostí).
 • Zpracovává a aktualizuje interní předpisy SFŽP ČR pro programy administrované SŘNP (např. manuály pracovních postupů, metodické pokyny).
 • Zpracovává a aktualizuje postupy pro žadatele a příjemce finančních prostředků, a to včetně zpracování podkladových materiálů, příruček a dalších souvisejících dokumentů. Po odborné stránce připravuje dokumenty (resp. podklady pro ně) umísťované na webové stránky programů administrovaných SŘNP.
 • Poskytuje metodickou podporu dotčených programů administrovaných SŘNP ostatním útvarům Fondu. V případě potřeby zajišťuje odborné posouzení dokumentů předkládaných žadateli spolu s žádostí o podporu včetně případných ověřovacích přepočtů.
 • Podílí se na vývoji a nastavení procesů informačních systémů používaných při administraci programů SŘNP.
 • Podílí se na přípravě výročních, závěrečných či evaluačních zpráv za programy administrované SŘNP, které jsou předkládány řídícímu orgánu, vládě ČR či dalším subjektům.
 • Podílí se na přípravě podkladů pro interní i externí semináře, školení, veletrhy a konference, reprezentuje SFŽP ČR a programy administrované SŘNP na těchto akcích (prezentace, zajištění odborných konzultací apod.).
 • Na pracovní úrovni se podílí na koordinaci a ověřování technického nastavení dotačních programů SFŽP ČR se zástupci jiných rezortů nebo se zástupci z řad odborné veřejnosti.

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání magisterského stupně nebo lze udělit výjimku ze vzdělání v souladu s ustanovením §178 odst. 2 dle ZoSS;
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru);
 • dosažení věku 18 let;
 • trestní bezúhonnost;
 • svéprávnost a zdravotní způsobilost;
 • velmi dobré komunikační, prezentační a organizační schopnosti;
 • vysoké pracovní nasazení, flexibilitu a pečlivost;
 • samostatnost a spolehlivost;
 • výhodou je praxe ve státní nebo veřejné správě.

Splnění požadavku vzdělání a státního občanství ČR je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami nejpozději před konáním pohovoru. Splnění požadavku zdravotní způsobilosti pro kategorii prací 1. a svéprávnosti je uchazeč povinen doložit čestnými prohlášeními nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu trestní bezúhonnosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje výše uvedené předpoklady a požadavky.

Nabízíme:

 • hlavní pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou po dobu MD/RD, nejdéle na 3 roky ode dne nástupu s možností prodloužení v případě čerpání neplaceného volna do 4 let věku dítěte;
 • perspektivní a zajímavou práci v příjemném prostředí a kolektivu;
 • možnost dalšího vzdělávání a rozvoje;
 • zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 sick days, 4 dny home-office, stravenky v hodnotě 110,- Kč, FKSP ve výši 8.400,- Kč, pružnou pracovní dobu, odborné vzdělávání, jazyková výuka, zaměstnanecké sportovní akce, teambuildingy …);
 • nenárokové složky platu (osobní příplatek v závislosti na schopnostech, dovednostech a výkonu + mimořádné a motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Další informace:

 • nástup: duben 2020 nebo dle dohody;
 • místo výkonu práce: Praha;
 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců (13. platová třída, platový tarif 26 480 – 39 790 Kč v závislosti na počtu let praxe);
 • vhodné i pro OZP s ohledem na profesní a kvalifikační předpoklady.

Vzhledem k zaměření činnosti na uvedeném služebním místě spojené s návrhem a realizací programu Nová zelená úsporám budou výhodou:

 • zkušenosti s návrhem či posuzováním energetické náročnosti budov;
 • přehled v legislativě týkající se energetické náročnosti budov;
 • zkušenost s tvorbou  a psaním metodik pro projektové řízení;
 • dobrá práce s MS Office – Word, Excel, Power point.

V případě Vašeho zájmu o tuto pozici zašlete nejpozději do 27. 2. 2020 strukturovaný životopis v českém jazyce na e-mailovou adresu: kariera@sfzp.cz. Do předmětu zprávy prosím uveďte:
Analytik/analytička OŘNP OMS – zástup za MD/RD.

Nedoložení výše požadovaných dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.

Uchazeč/ka zasláním výše požadovaných podkladů se přihlašuje do výběrového řízení a stvrzuje, že si není vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmů.

Státní fond životního prostředí ČR má oprávněný zájem zpracovávat životopisy zaslané na základě tohoto inzerátu, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Státní fond životního prostředí ČR si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného kandidáta.

 

Kontakt:

Státní fond životního prostředí ČR
Mgr. Lenka Langrová
Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
tel: 724 101 095
e-mail: kariera@sfzp.cz