Právě se nacházíte: SFŽP ČR > O SFŽP ČR > Kariéra > Archiv nabídek pracovních míst > Detail nabídky zaměstnání

Referent/ka, Odbor rozpočtu, Oddělení majetkové

10. 6. 2020 - 22. 6. 2020
Nabídka volné pozice v Státním fondu životního prostředí ČR platí do 22. června 2020.

Státní fond životního prostředí České republiky vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Referent/ka do Odboru rozpočtu, Oddělení majetkové (537)

Hledáme otevřenou, komunikativní, pečlivou a samostatnou osobnost, která by chtěla posílit náš tým na pracovišti SFŽP ČR v Praze.

Charakteristika pracovní činnosti:

 • zajišťuje správu majetku Fondu ve vymezené působnosti, jeho nabývání, uchovávání, prodej nebo jiné formy dispozice;
 • zajišťuje servis autoparku SFŽP ČR v centrále v Praze i na krajských pracovištích;
 • kontroluje evidenci veškerých jízd vozidel autoparku podle objednávek uživatelů autoparku za pomoci rezervačního systému;
 • připravuje podklady pro výběrová a poptávková řízení při zabezpečování servisu (posouzení nutnosti oprav atd.) a nákupu pro autopark Fondu;
 • zpracovává podklady k měsíčnímu vyúčtování PHM;
 • zajišťuje a organizuje objednávky, evidenci autoprovozu, opravy vozů;
 • sleduje intervaly a zajišťuje pravidelné prohlídky a TK + ostatní opravy autoparku;
 • provádí administrativní práce pro autoprovoz, pracuje v ekonomickém informačním systému, připravuje objednávky na jednotlivé opravy;
 • v případě zástupu v rámci oddělení zajišťuje přepravu ředitele SFŽP ČR dle jeho pokynů;
 • provádí hlášení a s tím spojené úkony pojistných událostí pojišťovně;
 • zodpovídá za kontrolu přístupu řidičů – referentů k služebním automobilům;
 • vykonává další práce, které mu uloží vedoucí zaměstnanec a které souvisejí s pracovním zařazením.

Požadujeme:

 • min. střední vzdělání s maturitní zkouškou;
 • trestní bezúhonnost;
 • svéprávnost a zdravotní způsobilost;
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru);
 • dosažení věku 18 let;
 • znalost MS Office (Word, Excel, Outlook);
 • schopnost pracovat samostatně;
 • velmi dobré komunikační a organizační schopnosti;
 • odolnost vůči stresu;
 • pečlivost a loajálnost;
 • řidičský průkaz min. skupiny B, aktivní řidič (dobrá znalost Prahy – výhodou);

Splnění požadovaného stupně vzdělání a státního občanství ČR je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami nejpozději před konáním pohovoru. Splnění požadavku zdravotní způsobilosti pro kategorii prací 1. a svéprávnosti je uchazeč povinen doložit čestnými prohlášeními nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu trestní bezúhonnosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje výše uvedené předpoklady a požadavky.

Nabízíme:

 • hlavní pracovní poměr na plný úvazek na dobu neurčitou;
 • perspektivní a zajímavou práci v příjemném prostředí a kolektivu;
 • možnost dalšího vzdělávání a rozvoje;
 • zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 sick days, stravenky v hodnotě 110,- Kč, FKSP ve výši 8.400,- Kč, pružnou pracovní dobu, odborné vzdělávání, jazyková výuka, zaměstnanecké sportovní akce, dětský den, teambuildingy, odborné exkurze …);
 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách (8. platová třída, platový tarif 18.300 – 26.830 Kč, v závislosti na počtu let praxe) a k tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + mimořádné a motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Další informace:

 • nástup: červenec 2020 nebo dle dohody;
 • místo výkonu práce: Praha (Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4).

V případě Vašeho zájmu o tuto pozici zašlete nejpozději do 22. 6. 2020 strukturovaný životopis v českém jazyce na e-mailovou adresu: kariera@sfzp.cz. Do předmětu zprávy, prosím, uveďte: Referent/ka OR, OdM (537).

Nedoložení výše požadovaných dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.

Uchazeč/ka se zasláním strukturovaného životopisu přihlašuje do výběrového řízení a stvrzuje, že si není vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmů.

Zasláním životopisu do výběrového řízení uděluje uchazeč/ka souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.

Státní fond životního prostředí ČR si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného kandidáta.

 

Kontakt:

Státní fond životního prostředí ČR
Mgr. Kateřina Vachalíková
Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
tel: 608 230 823
e-mail: kariera@sfzp.cz