Právě se nacházíte: SFŽP ČR > O SFŽP ČR > Kariéra > Archiv nabídek pracovních míst > Detail nabídky zaměstnání

Metodik/čka do Oddělení metodiky a strategie, Odboru řízení Národních programů – zástup za MD/RD (437, 879)

17. 7. 2020 - 28. 7. 2020
Nabídka dvou volných pozic v Státním fondu životního prostředí ČR platí do 28. července 2020.

Státní fond životního prostředí České republiky vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoSS“), výběrové řízení na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, na dvě pozice:

Metodik/čka do Oddělení metodiky a strategie, Odboru řízení Národních programů – zástup za MD/RD (437, 879)

Hledáme otevřené, komunikativní a pečlivé osobnosti, které by chtěly posílit náš tým na pracovišti SFŽP ČR v Praze.

Charakteristika pracovní činnosti:

 • podílení se na tvorbě a rozvoji celostátních dotačních programů administrovaných Sekcí řízení Národních programů, především Národního programu Životní prostředí a programu Nová zelená úsporám;
 • tvorba dokumentů k programům (např. směrnice, závazné pokyny pro žadatele, výzvy k podávání žádostí apod.);
 • zpracovávání a aktualizace interních předpisů SFŽP (např. manuály pracovních postupů, metodické pokyny apod.);
 • příprava dokument umisťovaných na webové stránky programů administrovaných SŘNP;
 • poskytování metodické podpory projektovým manažerům a ostatním útvarům Fondu, zajištění odborného posouzení dokumentů předkládaných žadateli spolu s žádostí o podporu;
 • podílení se na vývoji a nastavení procesů informačních systémů při administraci programů;
 • příprava a zpracování věcných podkladů a aktualizace dokumentů v souvislosti s úpravou právních a jiných předpisů ČR a EU;
 • příprava podkladů k administrovaným programům (příprava výročních, závěrečných či evaluačních zpráv, zpracování podkladů pro externí/interní kontroly a audity;
 • příprava podkladů a reprezentace SFŽP na akcích k programům (prezentace, odborné konzultace, veletrhy, konference apod.).

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání magisterského stupně nebo lze udělit výjimku ze vzdělání v souladu s ustanovením §178 odst. 2 dle ZoSS;
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru);
 • dosažení věku 18 let;
 • trestní bezúhonnost;
 • svéprávnost a zdravotní způsobilost;
 • velmi dobré komunikační, prezentační a organizační schopnosti;
 • vysoké pracovní nasazení, flexibilitu a pečlivost;
 • samostatnost a spolehlivost;

Splnění požadavku vzdělání a státního občanství ČR je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami nejpozději před konáním pohovoru. Splnění požadavku zdravotní způsobilosti pro kategorii prací 1. a svéprávnosti je uchazeč povinen doložit čestnými prohlášeními nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu trestní bezúhonnosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje výše uvedené předpoklady a požadavky.

Nabízíme:

 • hlavní pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou po dobu MD/RD, nejdéle na 3 roky ode dne nástupu s možností prodloužení v případě čerpání neplaceného volna do 4 let věku dítěte;
 • perspektivní a zajímavou práci v příjemném prostředí a kolektivu;
 • možnost dalšího vzdělávání a rozvoje;
 • zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 sick days, 4 dny home-office, stravenky, FKSP, pružnou pracovní dobu, odborné vzdělávání, jazyková výuka, zaměstnanecké akce …);
 • nenárokové složky platu (osobní příplatek v závislosti na schopnostech, dovednostech a výkonu + mimořádné a motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Další informace:

 • nástup: září 2020 nebo dle dohody;
 • místo výkonu práce: Praha;
 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců (13. platová třída, platový tarif 27 980 – 41 290 Kč v závislosti na počtu let praxe);
 • vhodné i pro OZP s ohledem na profesní a kvalifikační předpoklady.

Výhodou budou vzhledem k zaměření činnosti na uvedeném místě:

 • zkušenosti s návrhem či posuzováním energetické náročnosti budov;
 • přehled v legislativě týkající se energetické náročnosti budov;
 • zkušenost s tvorbou  a psaním metodik pro projektové řízení;
 • praxe ve státní nebo veřejné správě.
 • dobrá práce s MS Office – Word, Excel, Power point.

V případě Vašeho zájmu o tuto pozici zašlete nejpozději do 28. 7. 2020 strukturovaný životopis v českém jazyce na e-mailovou adresu: kariera@sfzp.cz. Do předmětu zprávy prosím uveďte:

Metodik/čka OŘNP OMS – zástup za MD/RD – 437, 879

Nedoložení výše požadovaných dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.

Uchazeč/ka zasláním výše požadovaných podkladů se přihlašuje do výběrového řízení a stvrzuje, že si není vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmů.

Státní fond životního prostředí ČR má oprávněný zájem zpracovávat životopisy zaslané na základě tohoto inzerátu, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Státní fond životního prostředí ČR si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného kandidáta.

 

 

Kontakt:

Státní fond životního prostředí ČR
Mgr. Lenka Langrová
Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
tel: 724 101 095
e-mail: kariera@sfzp.cz