Právě se nacházíte: SFŽP ČR > O SFŽP ČR > Kariéra > Archiv nabídek pracovních míst > Detail nabídky zaměstnání

Finanční manažer/ka do Odboru financování projektů I., Oddělení II. – zástup za MD/RD

23. 7. 2020 - 3. 8. 2020
Nabídka volné pozice v Státním fondu životního prostředí ČR platí do 3. srpna 2020.

Státní fond životního prostředí České republiky vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoSS“), výběrové řízení dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, na pozici:

Finanční manažer/ka v Odboru financování projektů I., Oddělení II. – zástup za MD/RD  

Hledáme odborně zdatnou, pečlivou a komunikativní osobnost, která by chtěla posílit náš tým na pracovišti SFŽP ČR v Praze.

Charakteristika pracovní činnosti:

 • metodika hodnocení a financování projektů spolufinancovaných z evropských fondů;
 • hodnocení žádostí o finanční podporu z hlediska ekonomické a úvěrové způsobilosti žadatele;
 • příprava ekonomických podkladů pro uzavření smluv o podpoře a zástavních smluv (včetně řešení formy zajištění půjček);
 • kontrola dokladů pro realizaci finančních toků k příjemcům podpory;
 • provádění dokladové finanční kontroly;
 • průběžné sledování a vyhodnocování poskytnutých podpor EU a SFŽP ČR z hlediska ekonomických parametrů.

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání magisterského stupně nebo lze udělit výjimku ze vzdělání v souladu s ustanovením §178 odst. 2 dle ZoSS;
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru);
 • dosažení věku 18 let;
 • trestní bezúhonnost;
 • svéprávnost a zdravotní způsobilost.

Splnění požadavku vzdělání a státního občanství ČR je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami nejpozději před konáním pohovoru. Splnění požadavku zdravotní způsobilosti pro kategorii prací 1.
a svéprávnosti je uchazeč povinen doložit čestnými prohlášeními nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu trestní bezúhonnosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru výpisem
z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje výše uvedené předpoklady a požadavky.

Nabízíme:

 • hlavní pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou po dobu MD/RD » do 21. 1. 2021 s možností prodloužení v rámci čerpání neplaceného volna do 4 let věku dítěte;
 • zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 sick days, stravenky (110,- Kč), FKSP, pružnou pracovní dobu, odborné vzdělávání, jazyková výuka na pracovišti, zaměstnanecké sportovní akce, odborné exkurze, teambuildingy …);
 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců (13. platová třída v rozpětí 27.980 – 41.290 Kč dle dosažené praxe) nenárokové složky platu (osobní příplatek v závislosti na schopnostech, dovednostech a výkonu, mimořádné a motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).
 • perspektivní a zajímavou práci v příjemném prostředí a kolektivu;
 • možnost dalšího vzdělávání a rozvoje.

Další informace:

 • nástup: srpen 2020 nebo dle dohody;
 • místo výkonu práce: Praha (Olbrachtova 2006/9, Praha – 4);
 • vhodné pro OZP s ohledem na profesní a kvalifikační předpoklady.

V případě Vašeho zájmu o tuto pozici zašlete nejpozději do 3. 8. 2020 strukturovaný životopis v českém jazyce na e-mailovou adresu: kariera@sfzp.cz. Do předmětu zprávy prosím uveďte: Finanční manažer/ka – OFIPI.-Od.II – zástup za MD/RD.

Uchazeč/ka se zasláním strukturovaného životopisu přihlašuje do výběrového řízení a stvrzuje, že si není vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmů.

Nedoložení výše požadovaných dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.

Státní fond životního prostředí ČR má oprávněný zájem zpracovávat životopisy zaslané na základě tohoto inzerátu, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Státní fond životního prostředí ČR si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného kandidáta.

 

 

Kontakt:

Státní fond životního prostředí ČR
Mgr. Kateřina Vachalíková
Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
tel: 608 230 823
e-mail: kariera@sfzp.cz