Právě se nacházíte: SFŽP ČR > O SFŽP ČR > Kariéra > Archiv nabídek pracovních míst > Detail nabídky zaměstnání

Referent/ka do Odboru finančních příjmů Fondu, Oddělení finančně-analytické a kontrolní – zástup po dobu dlouhodobé pracovní neschopnosti

14. 9. 2020 - 24. 9. 2020
Nabídka volné pozice v Státním fondu životního prostředí ČR platí do 24. září 2020.

Státní fond životního prostředí České republiky vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoSS“), výběrové řízení dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, na pozici:

Referent/ka v Odboru finančních příjmů Fondu, Oddělení finančně-analytické a kontrolní  – zástup po dobu dlouhodobé pracovní neschopnosti  

Hledáme odborně zdatnou, pečlivou a komunikativní osobnost, která by chtěla posílit náš tým na pracovišti SFŽP ČR v Praze.

Charakteristika pracovní činnosti:

 • tvorba celostátní koncepce inspekce a dozoru nad technickou ochranou životního prostředí;
 • provádění celostátní koordinace a metodického usměrňování v oblasti odpadového hospodářství;
 • posuzování koncepčních materiálů a právních předpisů se zřetelem na oblast poplatků;
 • komplexní posuzování návrhů právních předpisů s celostátní působností v oblasti ochrany životního prostředí (s ohledem na finanční dopady do příjmů SFŽP ČR);
 • sběr, analýza a vyhodnocení informací o poplatcích, pokutách a penále a vstupování do jejich vymáhání ve spolupráci s Krajskými úřady, celní správnou atd.
 • zpracovávání finanční analýzy příjmů a hospodaření Fondu z pohledu příjmů ze složkových zákonů mj. s využitím údajů a poznatků získaných z kontrolní činnosti oddělení.

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, případně lze udělit výjimku ze vzdělání v souladu s ustanovením §178 odst. 2 dle ZoSS;
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru);
 • dosažení věku 18 let;
 • trestní bezúhonnost;
 • svéprávnost a zdravotní způsobilost.

Splnění požadavku vzdělání a státního občanství ČR je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami nejpozději před konáním pohovoru. Splnění požadavku zdravotní způsobilosti pro kategorii prací 1. a svéprávnosti je uchazeč povinen doložit čestnými prohlášeními nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu trestní bezúhonnosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje výše uvedené předpoklady a požadavky.

Nabízíme:

 • hlavní pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou po dobu dlouhodobé pracovní neschopnosti;
 • zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 sick days, stravenky (110,- Kč), FKSP, pružnou pracovní dobu, odborné vzdělávání, jazyková výuka na pracovišti (AJ, FR, NJ), zaměstnanecké sportovní akce, odborné exkurze, teambuildingy …);
 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců (13. platová třída v rozpětí 27.980 – 41.290 Kč dle dosažené praxe) nenárokové složky platu (osobní příplatek v závislosti na schopnostech, dovednostech a výkonu, mimořádné a motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).
 • perspektivní a zajímavou práci v příjemném prostředí a kolektivu;
 • možnost dalšího vzdělávání a rozvoje.

Další informace:

 • nástup: listopad 2020 nebo dle dohody
 • místo výkonu práce: Praha (Olbrachtova 2006/9, Praha – 4)

V případě Vašeho zájmu o tuto pozici zašlete nejpozději do 24. září 2020 strukturovaný životopis v českém jazyce na e-mailovou adresu: kariera@sfzp.cz. Do předmětu zprávy prosím uveďte: Ref_OFPF_OdFAK – zástup za DN.

Uchazeč/ka se zasláním strukturovaného životopisu přihlašuje do výběrového řízení a stvrzuje, že si není vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmů.

Nedoložení výše požadovaných dokumentů nejpozději v den pohovoru je považováno za nesplnění formálních požadavků a může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.

Státní fond životního prostředí ČR má oprávněný zájem zpracovávat životopisy zaslané na základě tohoto inzerátu, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Státní fond životního prostředí ČR si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného kandidáta.

 

 

Kontakt:

Státní fond životního prostředí ČR
Mgr. Kateřina Vachalíková
Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
tel: 608 230 823
e-mail: kariera@sfzp.cz