Právě se nacházíte: SFŽP ČR > O SFŽP ČR > Kariéra > Archiv nabídek pracovních míst > Detail nabídky zaměstnání

Finanční manažer/ka, Odbor financování projektů II., Oddělení I. – financování projektů pro kraje A – zástup za RD/NV

9. 10. 2020 - 19. 10. 2020
Nabídka volné pozice v Státním fondu životního prostředí ČR platí do 19. října 2020.

Státní fond životního prostředí České republiky vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoSS“), výběrové řízení na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce na pozici:

Finanční manažer/ka do Odboru financování projektů II., Oddělení I. – financování projektů pro kraje A – zástup za RD/NV (neplacené volno)

Hledáme otevřenou, komunikativní a pečlivou osobnost, která by chtěla posílit náš tým na pracovišti SFŽP ČR v Praze.

Charakteristika pracovní činnosti:

 • Zajišťování koordinace a přípravy plánů financování projektů v rámci operačního programu, včetně zajištění a kontroly národního spolufinancování, sledování čerpání prostředků v rámci projektů a koordinace implementačních subjektů.
 • Zajišťování koordinace a metodické usměrňování procesů tvorby finančních částí operačních programů a programových dokumentů, vytváření závazných pokynů pro příjemce podpory v oblasti financování.
 • Spolupráce na stanovení jednotných postupů a zásad výběru žadatelů včetně zohlednění vyhodnocení projektů.
 • Spolupráce při provádění analytických, hodnotících a jiných systémových specializovaných činností na úseku finanční kontroly.
 • Odpovědnost za vyhodnocení bonity, úvěrové způsobilosti, podniku v obtížích a zajištění pohledávek z půjček u žadatelů v programech EU, Norských Fondů, SFŽP ČR a případně dalších programů podpory.
 • Odpovědnost za administraci, finanční kontrolu a řádnou evidenci žádostí o platbu, finančních plánů, finančně platebních kalendářů, finančních vypořádání a závěrečných vyhodnocení u přidělených projektů v příslušných informačních systémech.
 • Spolupráce na návrzích interních metodických pravidel pro prověřování bonity a úvěrové způsobilosti žadatelů, zajišťován pohledávek, pro finanční řízení projektů a programů, uvolňování finančních prostředků z Fondu.
 • Spolupráce na tvorbě koncepce a pravidel dotační politiky resortu včetně její koordinace.
 • Spolupráce na utváření a zajišťování realizace systému financování veřejné správy.
 • Spolupráce na gesci pravidelného ročního auditu finančního hospodaření Fondu.
 • Zajišťování vedení a administrativní zpracování přidělených projektů dle schválených Manuálů pracovních postupů v příslušných programech podpory.

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání magisterského stupně nebo lze udělit výjimku ze vzdělání v souladu s ustanovením §178 odst. 2 dle ZoSS;
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru);
 • dosažení věku 18 let;
 • trestní bezúhonnost;
 • svéprávnost a zdravotní způsobilosti.

Splnění požadavku vzdělání a státního občanství ČR je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami nejpozději před konáním pohovoru. Splnění požadavku zdravotní způsobilosti pro kategorii prací 1. a svéprávnosti je uchazeč povinen doložit čestnými prohlášeními nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu trestní bezúhonnosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje výše uvedené předpoklady a požadavky.

Nabízíme:

 • hlavní pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou po dobu rodičovské dovolené a prodloužení v rámci čerpání neplaceného volna do 4 let věku dítěte – nejdéle do 4. 10. 2022;
 • perspektivní a zajímavou práci v příjemném prostředí a kolektivu;
 • možnost dalšího vzdělávání a rozvoje;
 • zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 sick days, stravenky, FKSP, pružná pracovní doba, odborné vzdělávání, jazyková výuka, zaměstnanecké akce…);
 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců (13. platová třída, platový tarif 27 980 – 41 290 Kč, v závislosti na počtu let praxe) a k tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + mimořádné a motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů);

Další informace:

 • nástup: listopad 2020 nebo dle dohody;
 • místo výkonu práce: Praha (Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4)
 • vhodné pro OZP s ohledem na profesní a kvalifikační předpoklady.

V případě Vašeho zájmu o tuto pozici zašlete nejpozději do 19. 10. 2020 strukturovaný životopis v českém jazyce na e-mailovou adresu: kariera@sfzp.cz. Do předmětu zprávy prosím uveďte: FM–OFP II.–Odd.I. – zástup za RD/NV.

Nedoložení výše požadovaných dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.

Uchazeč/ka se zasláním strukturované životopisu přihlašuje do výběrového řízení a stvrzuje, že si není vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmů.

Státní fond životního prostředí ČR má oprávněný zájem zpracovávat životopisy zaslané na základě tohoto inzerátu, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Státní fond životního prostředí ČR si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného kandidáta.

 

Kontakt:

Státní fond životního prostředí ČR
Mgr. Lenka Langrová
Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
tel: +420 724 101 095
e-mail: kariera@sfzp.cz