Právě se nacházíte: SFŽP ČR > O SFŽP ČR > Kariéra > Archiv nabídek pracovních míst > Detail nabídky zaměstnání

Kontrolor/ka, Odbor veřejnosprávních kontrol, Oddělení I. – zástup za MD/RD

13. 11. 2020 - 23. 11. 2020
Nabídka volné pozice v Státním fondu životního prostředí ČR platí do 23. listopadu 2020.

Státní fond životního prostředí České republiky vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoSS“), výběrové řízení na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, na pozici:

Kontrolor/ka do Odboru veřejnosprávních kontrol, Oddělení I. – zástup za MD/RD

Hledáme otevřenou, komunikativní a pečlivou osobnost, která by chtěla posílit náš tým na pracovišti SFŽP ČR v Praze.

Charakteristika pracovní činnosti:

 • samostatné provádění veřejnosprávních kontrol na místě u kontrolované osoby z pozice vedoucího/člena kontrolní skupiny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád);
 • zajištění nezávislého a objektivního přezkoumání správnosti realizace podporovaných opatření v rámci podmínek vymezených pro projekty OPŽP prováděním kontrolní činnosti na místě u příjemců dotací na území ČR;
 • kontrola dodržování smluvních podmínek poskytování finančních podpor z hlediska ekologických, stavebních, technických a ekonomických parametrů, především postup výstavby, dodržování stanoveného předmětu podpor, rozsahu podpořených akcí a přínosů pro životní prostředí, v souladu s normami EU a ČR, zaměření na plnění požadavků na zadávání VZ, vedení účetnictví u příjemců pro kontrolované projekty OPŽP, včetně komunikace s projektovými a finančními manažery kontrolovaných projektů a jejich informování o průběhu a výsledku provedených kontrol na místě;
 • posuzování zjištěného stavu, při kterém se kontrolor orientuje v projektové dokumentaci, ověřuje zadání veřejných zakázek a shodu vlastní realizace s podmínkami z uzavřených závazků, ověřuje způsob vedení účetnictví příjemce ve vztahu k projektu, využívá znalostí
  z oblasti dotačních programů na ochranu životního prostředí, skutečností evidovaných
  v monitorovacím systému MS2014+ a dalších možných forem podpor v souvislosti
  s ověřováním případných duplicit financování a řešení protikorupčních opatření;
 • zpracování protokolů z prováděných veřejnosprávních kontrol u přidělených projektů, kdy v pozici vedoucího kontrolní skupiny organizuje a koordinuje činnost kontrolní skupiny a celkově odpovídá za její výstupy.

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání magisterského stupně nebo lze udělit výjimku ze vzdělání v souladu s ustanovením §178 odst. 2 dle ZoSS;
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru);
 • dosažení věku 18 let;
 • trestní bezúhonnost;
 • svéprávnost a zdravotní způsobilost;
 • dobré komunikační, prezentační a organizační schopnosti;
 • flexibilitu a pečlivost;
 • samostatnost a spolehlivost;
 • řidičský průkaz sk. B výhodou.

Splnění požadavku vzdělání a státního občanství ČR je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami nejpozději před konáním pohovoru. Splnění požadavku zdravotní způsobilosti pro kategorii prací 1. a svéprávnosti je uchazeč povinen doložit čestnými prohlášeními nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu trestní bezúhonnosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje výše uvedené předpoklady a požadavky.

Nabízíme:

 • hlavní pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou po dobu MD/RD, nejdéle na 3 roky ode dne nástupu s možností prodloužení v případě čerpání neplaceného volna do 4 let věku dítěte;
 • perspektivní a zajímavou práci v příjemném prostředí a kolektivu;
 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců (13. platová třída v rozpětí 27.980 – 41.290 Kč dle dosažené praxe) nenárokové složky platu (osobní příplatek v závislosti na schopnostech, dovednostech a výkonu, mimořádné a motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů);
 • zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 sick days, stravenky v hodnotě 110,- Kč, FKSP, pružná pracovní doba, odborné vzdělávání, jazyková výuka (AJ, NJ, FR), zaměstnanecké sportovní akce);
 • možnost dalšího vzdělávání a rozvoje.

Další informace:

 • nástup: leden 2021 nebo dle dohody;
 • místo výkonu práce: Praha (Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4).

V případě Vašeho zájmu o tuto pozici zašlete nejpozději do 23. 11. 2020 strukturovaný životopis v českém jazyce na e-mailovou adresu: kariera@sfzp.cz. Do předmětu zprávy prosím uveďte: Kontrolor/ka OVSK, Odd. I. – zástup za MD/RD.

Nedoložení výše požadovaných dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.

Uchazeč/ka se zasláním životopisu přihlašuje do výběrového řízení a stvrzuje, že si není vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmů.

Státní fond životního prostředí ČR má oprávněný zájem zpracovávat životopisy zaslané na základě tohoto inzerátu, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Státní fond životního prostředí ČR si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného kandidáta.

 

Kontakt:

Státní fond životního prostředí ČR
Ing. Michaela Těthalová
Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
tel: 725 047 411
e-mail: kariera@sfzp.cz