Právě se nacházíte: SFŽP ČR > O SFŽP ČR > Kariéra > Archiv nabídek pracovních míst > Detail nabídky zaměstnání

Referent/ka, Odbor metodický, Oddělení Call centrum – zástup za MD/RD

3. 2. 2021 - 15. 2. 2021
Nabídka volné pozice v Státním fondu životního prostředí ČR platí do 15. února 2021.

Státní fond životního prostředí České republiky vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoSS“), výběrové řízení na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce na pozici:

Referent/ka do Odboru metodického, Oddělení Call centrum – zástup za MD/RD

Hledáme otevřenou, komunikativní a pečlivou osobnost, která by chtěla posílit náš tým na pracovišti SFŽP ČR v Praze.

Charakteristika pracovní činnosti:

 • posuzovací, konzultační a poradenské činnosti k dotačním programům administrovaným SFŽP, primárně k OPŽP, NPŽP a v rámci národních programů k titulu Dešťovka;
 • vyřizování telefonických dotazů zájemců k programům, vyhlášeným výzvám a k plnění jejich podmínek (dotazy vlastních investorů/žadatelů, ale též např. dotazy zprostředkovatelů, zpracovatelů odborných posudků či realizačních firem);
 • zodpovídání obdobných dotazů zaslaných prostřednictvím e-mailů;
 • dle potřeby a zadání zpracování podkladů pro zveřejnění informací na webových stránkách apod.;
 • plnění dalších úkolů v rámci informování o uvedených programech, například při pověření možnost prezentace dotačních nabídek a SFŽP ČR na výstavách a seminářích.

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání magisterského stupně – není třeba v případě, že zaměstnanec splňuje jednu z podmínek uvedených v § 178 odst. 2 ZoSS;
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru);
 • dosažení věku 18 let;
 • trestní bezúhonnost;
 • svéprávnost a zdravotní způsobilosti.

Splnění požadavku vzdělání a státního občanství ČR je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami nejpozději před konáním pohovoru. Splnění požadavku zdravotní způsobilosti pro kategorii prací 1. a svéprávnosti je uchazeč povinen doložit čestnými prohlášeními nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu trestní bezúhonnosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje výše uvedené předpoklady a požadavky.

Nabízíme:

 • hlavní pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou po dobu mateřské a rodičovské dovolené a možnost prodloužení v rámci čerpání neplaceného volna do 4 let věku dítěte;
 • perspektivní a zajímavou práci v příjemném prostředí a kolektivu;
 • možnost dalšího vzdělávání a rozvoje;
 • zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 sick days, příspěvek na stravování, FKSP, pružná pracovní doba, odborné vzdělávání, jazyková výuka, zaměstnanecké akce…);
 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců (12. platová třída, platový tarif 25 130 – 37 030 Kč, v závislosti na počtu let praxe) a k tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + mimořádné a motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů);

Výhodou:

 • zájem o oblast životního prostředí;
 • základní přehled o dotační politice v oblasti životního prostředí;
 • výborné komunikační schopnosti, logické myšlení, flexibilita, schopnost empatie, odolnost proti stresu;
 • vysoké pracovní nasazení, pečlivost, spolehlivost, ochota učit se nové věci a týmový duch;
 • uživatelská znalost práce na PC (Microsoft Windows, Microsoft Office).

Další informace:

 • nástup: březen 2021 nebo dle dohody;
 • místo výkonu práce: Praha (Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4)
 • vhodné pro OZP s ohledem na profesní a kvalifikační předpoklady.

V případě Vašeho zájmu o tuto pozici zašlete nejpozději do 15. 2. 2021 strukturovaný životopis v českém jazyce na e-mailovou adresu: kariera@sfzp.cz. Do předmětu zprávy prosím uveďte: REF-OMET-OdCC – zástup za MD/RD (812)

Nedoložení výše požadovaných dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.

Uchazeč/ka se zasláním strukturované životopisu přihlašuje do výběrového řízení a stvrzuje, že si není vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmů.

Státní fond životního prostředí ČR má oprávněný zájem zpracovávat životopisy zaslané na základě tohoto inzerátu, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Státní fond životního prostředí ČR si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného kandidáta.

 

Kontakt:

Státní fond životního prostředí ČR
Mgr. Lenka Langrová
Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
tel: +420 724 101 095
e-mail: kariera@sfzp.cz