Právě se nacházíte: SFŽP ČR > O SFŽP ČR > Kariéra > Archiv nabídek pracovních míst > Detail nabídky zaměstnání

Účetní do Odboru rozpočtu, Oddělení II. - zástup za MD/RD (533)

11. 8. 2021 - 23. 8. 2021
Nabídka volné pozice ve Státním fondu životního prostředí ČR platí do 23. srpna 2021.

Státní fond životního prostředí České republiky vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoSS“), výběrové řízení na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, na pozici:

Účetní do Odboru rozpočtu, Oddělení účetnictví – zástup za MD/RD

Hledáme otevřenou, komunikativní a pečlivou osobnost, která by chtěla posílit náš tým na pracovišti SFŽP ČR v Praze.

Charakteristika pracovní činnosti:

 • Koordinace metodické činnosti a nastavování metodiky finančních toků při vyplácení transferů a s nimi souvisejících procesů.
 • Zpracovávání rozborů hospodaření a zpráv o činnosti SFŽP pro externí kontrolní orgány, PSP ČR, vládu, ministerstva, porady vedení a ostatní subjekty.
 • Sestavování návrhu rozpočtu SFŽP, který je projednáván jako samostatná část v rámci rozpočtové kapitoly 315, provádění rozpočtových opatření SFŽP a navrhování zásad pro sledování rozpočtu SFŽP.
 • Zpracovávání střednědobého výhledu a závěrečného účtu SFŽP ČR.
 • Podílení se na mezitímních účetních závěrkách SFŽP ČR a na roční účetní závěrce SFŽP ČR.
 • Z pozice správce rozpočtu potvrzování objednávek a faktur.
 • Zajišťování podkladů pro kontroly vnitřních kontrolních orgánů, externí kontroly (NKÚ) a audity hospodaření SFŽP ČR.

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání min. bakalářského stupně – není třeba v případě, že uchazeč splňuje jednu z podmínek uvedených v § 178 odst. 2 ZoSS;
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru);
 • dosažení věku 18 let;
 • trestní bezúhonnost;
 • svéprávnost a zdravotní způsobilost.

Splnění požadavku vzdělání a státního občanství ČR je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami nejpozději před konáním pohovoru. Splnění požadavku zdravotní způsobilosti pro kategorii prací 1. a svéprávnosti je uchazeč povinen doložit čestnými prohlášeními nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu trestní bezúhonnosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje výše uvedené předpoklady a požadavky.

Nabízíme:

 • hlavní pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou po dobu mateřské a rodičovské dovolené, nejdéle na 3 roky ode dne nástupu s možností prodloužení v případě čerpání neplaceného volna do 4 let věku dítěte;
 • perspektivní a zajímavou práci v příjemném prostředí a kolektivu;
 • možnost dalšího vzdělávání a rozvoje;
 • zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 sick days, příspěvek na stravování, FKSP, pružná pracovní doba, odborné vzdělávání, jazyková výuka, zaměstnanecké akce…);
 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců (12. platová třída, platový tarif 25 130 – 37 030 Kč, v závislosti na počtu let praxe) a k tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + mimořádné a motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Výhodou budou:

 • Dobrá znalost MS Office (Word, Excel, Outlook)
 • Schopnost pracovat samostatně
 • Dobré komunikační dovednosti, pečlivost
 • Loajálnost
 • Odolnost vůči stresu

Další informace:

 • nástup: září 2021 nebo dle dohody;
 • místo výkonu práce: Praha (Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4);
 • vhodné pro OZP s ohledem na profesní a kvalifikační předpoklady.

V případě Vašeho zájmu o tuto pozici zašlete nejpozději do 23. 8. 2021 strukturovaný životopis v českém jazyce na e-mailovou adresu: kariera@sfzp.cz. Do předmětu zprávy prosím uveďte: Účetní-OR-OdÚ – zástup MD/RD (533)

Nedoložení výše požadovaných dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.

Uchazeč/ka se zasláním strukturovaného životopisu přihlašuje do výběrového řízení a stvrzuje, že si není vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmů.

Státní fond životního prostředí ČR má oprávněný zájem zpracovávat životopisy zaslané na základě tohoto inzerátu, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Státní fond životního prostředí ČR si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného kandidáta.

 

Kontakt:

Státní fond životního prostředí ČR
Mgr. Lenka Langrová
Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
tel: 724 101 095
e-mail: kariera@sfzp.cz