Právě se nacházíte: SFŽP ČR > O SFŽP ČR > Kariéra > Archiv nabídek pracovních míst > Detail nabídky zaměstnání

Referent/ka IT v Odboru IT, Oddělení vývoje a správy IS (922)

19. 8. 2021 - 2. 9. 2021
Nabídka volné pozice ve Státním fondu životního prostředí ČR platí do 2. září 2021.

Státní fond životního prostředí České republiky vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178a odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoSS“), výběrové řízení dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, na pozici:

Referent/ka IT v Odboru IT, Oddělení vývoje a správy IS.

Hledáme odborně zdatnou, pečlivou a komunikativní osobnost, která by chtěla posílit náš tým na pracovišti SFŽP ČR v Praze.

Charakteristika pracovní činnosti:

 • analýza požadavků a konzultační činnost spojená s vývojem IS;
 • spolupráce na tvorbě zadání pro dodavatele IS;
 • koordinace a vedení týmu testerů, zpracování jejich podnětů a formulace nedostatků/úprav pro zapracování;
 • podílení se na analýze výsledků testů, včasné podchycení vad a následného řešení;
 • analýza dat, tvorba reportů a kontrolních sestav;
 • aplikační programová podpora uživatelů výpočetní techniky;
 • spolupráce na doporučeních a návrzích nejnovějších IS;
 • tvorba podkladů a komplexních zadání pro výběrová řízení.

Požadujeme:  

 • minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou (§178a odst. 1 dle ZoSS);
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru);
 • dosažení věku 18 let;
 • trestní bezúhonnost;
 • svéprávnost a zdravotní způsobilost.

Splnění požadavku vzdělání a státního občanství ČR je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami nejpozději před konáním pohovoru. Splnění požadavku zdravotní způsobilosti pro kategorii prací 1.
a svéprávnosti je uchazeč povinen doložit čestnými prohlášeními nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu trestní bezúhonnosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru výpisem
z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje výše uvedené předpoklady a požadavky.

Nabízíme:

 • hlavní pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou, která je stanovena dle dosaženého vzdělání (§178a odst. 2 dle ZoSS);
 • zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 sick days, příspěvek na stravování, FKSP, pružnou pracovní dobu, odborné vzdělávání, jazyková výuka na pracovišti (AJ, FR, NJ), zaměstnanecké sportovní akce, odborné exkurze, teambuildingy, akce pro děti zaměstnanců …);
 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců (13. platová třída v rozpětí 27.980 – 41.290 Kč dle dosažené praxe) nenárokové složky platu (osobní příplatek v závislosti na schopnostech, dovednostech a výkonu, mimořádné a motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů);
 • perspektivní a zajímavou práci v příjemném prostředí a kolektivu;
 • možnost dalšího vzdělávání a rozvoje.

Výhodou:

 • praxe v oboru IT alespoň 2 roky;
 • znalost IT technologií (SQL, XML, Javascript, základní znalost objektivně orientovaného programování);
 • znalost UML, byznys procesů organizace včetně uchopení a navrhování jejich implementace v IS;
 • analytické myšlení a schopnost řešit problémy komplexně;
 • spolehlivost a flexibilnost;
 • dobré komunikační schopnosti;
 • samostatnost v rozhodování a schopnost navrhovat efektivní řešení požadavků;
 • orientace v technických příručkách, metodických dokumentech a zákonech;
 • schopnost komunikace v anglickém jazyce.

Další informace:

 • nástup: dle dohody;
 • místo výkonu práce: Praha (Olbrachtova 2006/9, Praha – 4).

V případě Vašeho zájmu o tuto pozici zašlete nejpozději do 2. září 2021 strukturovaný životopis v českém jazyce na e-mailovou adresu: kariera@sfzp.cz. Do předmětu zprávy prosím uveďte: RefIT_OIT_OdVSIS (922).

Uchazeč/ka se zasláním strukturovaného životopisu přihlašuje do výběrového řízení a stvrzuje, že si není vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmů.

Nedoložení výše požadovaných dokumentů nejpozději v den pohovoru je považováno za nesplnění formálních požadavků a může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.

Státní fond životního prostředí ČR má oprávněný zájem zpracovávat životopisy zaslané na základě tohoto inzerátu, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Státní fond životního prostředí ČR si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného kandidáta.

 

Kontakt:

Státní fond životního prostředí ČR

Mgr. Kateřina Vachalíková

Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

tel: 608 230 823

e-mail: kariera@sfzp.cz