Právě se nacházíte: SFŽP ČR > O SFŽP ČR > Kariéra > Archiv nabídek pracovních míst > Detail nabídky zaměstnání

Projektový/á manažer/ka, Odbor ochrany vod, Oddělení IV. – zástup za MD/RD (701)

24. 8. 2021 - 5. 9. 2021
Nabídka volné pozice v Státním fondu životního prostředí ČR platí do 5. září 2021.

Státní fond životního prostředí České republiky vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoSS“), výběrové řízení na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, na pozici:

Projektový/á manažer/ka do Odboru ochrany vod, Oddělení IV. – zástup za MD/RD

Hledáme otevřenou, komunikativní a pečlivou osobnost, která by chtěla posílit náš přátelský tým na pracovišti SFŽP ČR v Praze.

Charakteristika pracovní činnosti:

 • koordinace a příprava plánů realizace projektů v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) a Národního programu Životní prostředí (dále jen NPŽP);
 • zajištění komplexní agendy přidělených žádostí projektů v oblasti čištění a ochrany vod a zásobování pitnou vodou (OPŽP, NPŽP, případně ostatních programů administrovaných SFŽP ČR);
 • komunikace a konzultace dotazů s žadateli i potenciálními;
 • posuzování hledisek v souladu s podmínkami pro přijetí žádosti a s vyhlášenou výzvou, kontrola přijatelnosti žádostí a věcné hodnocení registrovaných žádostí;
 • zpracovávání podkladů k Rozhodnutí o poskytnutí dotace;
 • sledování čerpání prostředků v rámci projektů a koordinace implementačních subjektů;
 • koordinace procesů financování a monitorování projektů v informačním systému OPŽP a NPŽP;
 • koordinace procesu řešení následků nesrovnalostí a zpracovávání návrhů opatření k nápravě;
 • koordinace procesní kontroly;
 • spolupráce na přípravě podkladů pro jednání Rady Fondu, Výběrových komisí a Monitorovacího výboru;
 • spolupráce na tvorbě příslušných častí vnitřních předpisů, zejména manuálů pracovních postupů;
 • zpracovávání informací pro ředitele Fondu, Ministerstvo životního prostředí ČR a další orgány státní správy a samosprávy o jednotlivých akcích a postupu jejich projednávání.

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání magisterského stupně – není třeba v případě, že zaměstnanec splňuje jednu z podmínek uvedených v § 178 odst. 2 ZoSS;
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru);
 • dosažení věku 18 let;
 • trestní bezúhonnost;
 • svéprávnost a zdravotní způsobilost;
 • flexibilitu, samostatnost, spolehlivost, ochotu a schopnost učit se novým věcem;
 • uživatelská znalost práce na PC: MS Office – Word, Excel.

 

Splnění požadavku vzdělání a státního občanství ČR je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami nejpozději před konáním pohovoru. Splnění požadavku zdravotní způsobilosti pro kategorii prací 1. a svéprávnosti je uchazeč povinen doložit čestnými prohlášeními nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu trestní bezúhonnosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje výše uvedené předpoklady a požadavky.

Nabízíme:

 • hlavní pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou po dobu MD/RD, nejdéle na 3 roky ode dne nástupu s možností prodloužení v případě čerpání neplaceného volna do 4 let věku dítěte;
 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců (13. platová třída, platový tarif 27 980 – 41 290 Kč, v závislosti na počtu let praxe) a k tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + mimořádné a motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů);
 • zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 sick days, příspěvek na stravování, FKSP, pružnou pracovní dobu, jazyková výuka (AJ,NJ,FR), zaměstnanecké sportovní akce, Dětský den, Mikulášská, odborné exkurze);
 • možnost dalšího vzdělávání a rozvoje.

Další informace:

 • nástup: říjen 2021 nebo dle dohody;
 • místo výkonu práce: Praha (Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4);
 • vhodné i pro OZP s ohledem na profesní a kvalifikační předpoklady.

V případě Vašeho zájmu o tuto pozici zašlete nejpozději do 5. 9. 2021 strukturovaný životopis v českém jazyce na e-mailovou adresu: kariera@sfzp.cz. Do předmětu zprávy prosím uveďte: Projektový/á manažer/ka – OOV OdIV. – zástup za MD/RD (701).

Nedoložení výše požadovaných dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.

Uchazeč/ka zasláním strukturovaného životopisu se přihlašuje do výběrového řízení a stvrzuje, že si není vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmů.

Státní fond životního prostředí ČR má oprávněný zájem zpracovávat životopisy zaslané na základě tohoto inzerátu, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Státní fond životního prostředí ČR si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného kandidáta.

 

Kontakt:

Státní fond životního prostředí ČR
Ing. Michaela Těthalová
Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
tel: 725 047 411
e-mail: kariera@sfzp.cz