Právě se nacházíte: SFŽP ČR > O SFŽP ČR > Kariéra > Archiv nabídek pracovních míst > Detail nabídky zaměstnání

Referent/ka v Odboru řízení lidských zdrojů, Oddělení personalistiky a státní služby – zástup za MD/RD (39)

3. 9. 2021 - 13. 9. 2021
Nabídka volné pozice v Státním fondu životního prostředí ČR platí do 13. září 2021.

Státní fond životního prostředí České republiky vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoSS“), výběrové řízení na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce na pozici:

Referent/ka do Odboru řízení lidských zdrojů, Oddělení personalistiky a státní služby – zástup za MD/RD (39)

Hledáme otevřenou, komunikativní a pečlivou osobnost, která by chtěla posílit náš tým na pracovišti SFŽP ČR v Praze.

Charakteristika pracovní činnosti:

 • zabezpečování náboru zaměstnanců přijímaných do pracovního/služebního poměru a do pracovněprávního vztahu na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr v souladu
  s příslušnými předpisy, včetně účasti na personálních pohovorech, zpracovávání výstupů z těchto pohovorů;
 • realizace nástupů nových zaměstnanců do pracovního/služebního poměru;
 • účast na veletrzích pracovních příležitostí, podílení se na organizaci a přípravě materiálů k těmto veletrhům;
 • správa dat v Informačním systému o státní správě a modulu Evidence obsazovaných služebních míst;
 • zpracovávání přidělených výkazů pro MŽP, MMR – NOK, atd. (administrativní kapacita, koeficienty);
 • sledování a evidence změn zapojení (výše úvazku – refundace nákladů) zaměstnanců SFŽP ČR
  v jednotlivých programech – OPŽP, NSA/NZÚ atd.;
 • zabezpečování pracovně-lékařských prohlídek zaměstnanců a zajišťování s tím související administrativy;
 • příprava a řešení projektů a úkolů v oblasti řízení lidských zdrojů;
 • jednání s externími organizacemi (úřady práce apod.) při vyřizování specifických personálních záležitostí.

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání magisterského nebo bakalářského stupně – není třeba v případě, že zaměstnanec splňuje jednu z podmínek uvedených v § 178 odst. 2 ZoSS;
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru);
 • dosažení věku 18 let;
 • trestní bezúhonnost;
 • svéprávnost a zdravotní způsobilost.

Splnění požadavku vzdělání a státního občanství ČR je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami nejpozději před konáním pohovoru. Splnění požadavku zdravotní způsobilosti pro kategorii prací 1.
a svéprávnosti je uchazeč povinen doložit čestnými prohlášeními nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu trestní bezúhonnosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru výpisem
z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje výše uvedené předpoklady a požadavky.

 Nabízíme:

 • hlavní pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou po dobu mateřské a rodičovské dovolené
  a možnost prodloužení v rámci čerpání neplaceného volna do 4 let věku dítěte;
 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců (12. platová třída, platový tarif 25 130 – 37 030 Kč, v závislosti na počtu let praxe) a k tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + mimořádné a motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).
 • perspektivní a zajímavou práci v příjemném prostředí a kolektivu;
 • možnost dalšího vzdělávání a rozvoje;
 • zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 sick days, příspěvek na stravování, FKSP, pružná pracovní doba, odborné vzdělávání, jazyková výuka, zaměstnanecké akce …).

Další informace:

 • nástup: dle dohody
 • místo výkonu práce: Praha (Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4)
 • vhodné i pro OZP s ohledem na profesní a kvalifikační předpoklady.

V případě Vašeho zájmu o tuto pozici zašlete nejpozději do 13. září 2021 strukturovaný životopis v českém jazyce na e-mailovou adresu: kariera@sfzp.cz. Do předmětu zprávy prosím uveďte: Referent/ka – OŘLZ-OdPSS – za MD/RD (39)

Nedoložení výše požadovaných dokumentů nejpozději v den pohovoru je považováno za nesplnění formálních požadavků a může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.

Uchazeč/ka se zasláním strukturované životopisu přihlašuje do výběrového řízení a stvrzuje, že si není vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmů.

Státní fond životního prostředí ČR má oprávněný zájem zpracovávat životopisy zaslané na základě tohoto inzerátu, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Státní fond životního prostředí ČR si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného kandidáta.

 

Kontakt:

Státní fond životního prostředí ČR
Mgr. Kateřina Vachalíková
Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
tel: +420 267 994 438
e-mail: kariera@sfzp.cz