Právě se nacházíte: SFŽP ČR > O SFŽP ČR > Kariéra > Archiv nabídek pracovních míst > Detail nabídky zaměstnání

Referent/ka komunikace, Samostatné oddělení komunikace - zástup za MD/RD (15)

8. 11. 2021 - 12. 11. 2021
Nabídka volné pozice v Státním fondu životního prostředí ČR platí do 12. listopadu 2021.

Státní fond životního prostředí České republiky vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

 

Referent/ka komunikace, Samostatné oddělení komunikace – zástup za MD/RD

Hledáme otevřenou, komunikativní a pečlivou osobnost, která by chtěla posílit náš tým na pracovišti SFŽP ČR v Praze.

Charakteristika pracovní činnosti:

 • příprava a realizace komunikačních plánů programu Nová zelená úsporám,
 • příprava a editace textů pro webové stránky, tiskové zprávy, PR články, inzerci a další propagační materiály,
 • správa webových stránek,
 • příprava a správa reklamních kampaní v souladu s mediálním plánem, koordinace přípravy podkladů,
 • analýza a vyhodnocování kampaní a výkonu jednotlivých komunikačních kanálů, pravidelné reportování,
 • spolupráce s externími subjekty, komunikace s dodavateli,
 • příprava veřejných zakázek připravovaných v souvislosti s propagací,
 • spolupráce na zajištění mediálního servisu,
 • realizace dalších projektů v rámci propagace SFŽP ČR. 

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání magisterského nebo bakalářského stupně – není třeba v případě, že zaměstnanec splňuje jednu z podmínek uvedených v § 178 odst. 2 ZoSS;
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru);
 • dosažení věku 18 let;
 • trestní bezúhonnost;
 • svéprávnost a zdravotní způsobilost.

Splnění požadavku vzdělání a státního občanství ČR je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami nejpozději před konáním pohovoru. Splnění požadavku zdravotní způsobilosti pro kategorii prací 1.

a svéprávnosti je uchazeč povinen doložit čestnými prohlášeními nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu trestní bezúhonnosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru výpisem

z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje výše uvedené předpoklady a požadavky. 

Nabízíme:

 • hlavní pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou po dobu mateřské a rodičovské dovolené s možností prodloužení v případě čerpání neplaceného volna do 4 let věku dítěte,
 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (12. platová třída, platový tarif 24 770 – 36 470 Kč, v závislosti na počtu let praxe) a k tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + mimořádné a motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů),
 • perspektivní a zajímavou práci v příjemném prostředí a kolektivu;

Benefity:

 • 5 týdnů dovolené
 • 5 sick days
 • příspěvek na stravování ve výši 75 Kč za odpracovaný den
 • Fond kulturních a sociálních potřeb
 • pružná pracovní doba
 • jazyková výuka na pracovišti (možnost výběru z AJ, NJ, FR)
 • další vzdělávání a osobní rozvoj

Další informace:

 • nástup: ihned nebo dle dohody;
 • místo výkonu práce: Praha (Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4);
 • vhodné i pro OZP s ohledem na profesní a kvalifikační předpoklady.

V případě Vašeho zájmu o tuto pozici zašlete nejpozději do 12. 11. 2021 strukturovaný životopis v českém jazyce na e-mailovou adresu: kariera@sfzp.cz. Do předmětu zprávy, prosím, uveďte:

Referent/ka komunikace (15) – zástup za MD/RD.

Nedoložení výše požadovaných dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.

Uchazeč/ka zasláním výše požadovaných podkladů se přihlašuje do výběrového řízení a stvrzuje, že si není vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmů.

Státní fond životního prostředí ČR má oprávněný zájem zpracovávat životopisy zaslané na základě tohoto inzerátu, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Státní fond životního prostředí ČR si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného kandidáta.

Kontakt:

Státní fond životního prostředí ČR
Mgr. Lenka Langrová
Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
tel: 724 101 095
e-mail: kariera@sfzp.cz