Právě se nacházíte: SFŽP ČR > O SFŽP ČR > Kariéra > Archiv nabídek pracovních míst > Detail nabídky zaměstnání

Projektový/á manažer/ka, Odbor krajských pracovišť, Oddělení Střední Morava, Olomouc – zástup za MD/RD (872)

25. 5. 2022 - 8. 6. 2022
Nabídka pracovní pozice na Státním fondu životního prostředí ČR je platná do 8. června 2022

Státní fond životního prostředí České republiky vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoSS“), výběrové řízení na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, na pozici:

Projektový/á manažer/ka v Odboru krajských pracovišť,

Oddělení Střední Morava, Olomouc – zástup za MD/RD (872)

 

Hledáme otevřenou, komunikativní a pečlivou osobnost, která by chtěla posílit náš tým na pracovišti SFŽP ČR v Olomouci.

Charakteristika pracovní činnosti:

 • komplexní zabezpečení administrace projektů v rámci dotačního titulů administrovaných na SFŽP ČR – zejména program Nová zelená úsporám;
 • příprava prezentací a přednášení na odborných akcích a seminářích;
 • provádění kontrolní činnosti ve vztahu k žádostem administrovaným na SFŽP ČR;
 • konzultační činnost a posuzování přijatelnosti projektového námětu.

 

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání magisterského stupně – není třeba v případě, že zaměstnanec splňuje jednu
  z podmínek uvedených v § 178 odst. 2 ZoSS (výhodou vzdělání technického směru);
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru);
 • dosažení věku 18 let;
 • trestní bezúhonnost;
 • svéprávnost a zdravotní způsobilost.

 

Splnění požadavku vzdělání a státního občanství ČR je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami nejpozději před konáním pohovoru. Splnění požadavku zdravotní způsobilosti pro kategorii prací 1. a svéprávnosti je uchazeč povinen doložit čestnými prohlášeními nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu trestní bezúhonnosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru výpisem
z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje výše uvedené předpoklady a požadavky.

 

Nabízíme:

 • hlavní pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou po dobu mateřské a rodičovské dovolené nejdéle na 3 roky ode dne nástupu s možností prodloužení v případě čerpání neplaceného volna do 4 let věku dítěte;
 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců (13. platová třída, platový tarif 27 980 – 41 290 Kč, v závislosti na počtu let praxe) a k tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek, pravidelné mimořádné a motivační odměny
  v návaznosti na plnění stanovených úkolů);
 • zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 sick days, příspěvek na stravování, FKSP, pružnou pracovní dobu, 12 dní home office/rok, odborné vzdělávání, jazyková výuka na pracovišti (AJ, FR, NJ), zaměstnanecké sportovní akce, odborné exkurze, teambuildingy, akce pro děti zaměstnanců);
 • perspektivní a zajímavou práci v příjemném prostředí a kolektivu;
 • možnost dalšího vzdělávání a rozvoje.

 

 

 

Další informace:

 • nástup: červenec 2022 nebo dle dohody;
 • místo výkonu práce: Jeremenkova 1211/40b, Hodolany, 779 00 Olomouc.

V případě Vašeho zájmu o tuto pozici zašlete nejpozději do 8. 6. 2022 strukturovaný životopis v českém jazyce na e-mailovou adresu: kariera@sfzp.cz . Do předmětu zprávy prosím uveďte:

Projektový/á manažer/ka – OKP – OdSM – Olomouc (872).

Uchazeč/ka se zasláním strukturovaného životopisu přihlašuje do výběrového řízení a stvrzuje, že si není vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmů.

Nedoložení výše požadovaných dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.

Státní fond životního prostředí ČR má oprávněný zájem zpracovávat životopisy zaslané na základě tohoto inzerátu, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Státní fond životního prostředí ČR si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného kandidáta.

Budeme se těšit na Váš životopis a následné osobní setkání!

 

Kontakt:

Státní fond životního prostředí ČR

Mgr. Kateřina Savčenková

Odbor řízení lidských zdrojů

tel: +420 735 161 228

e-mail: kariera@sfzp.cz