Právě se nacházíte: SFŽP ČR > O SFŽP ČR > Kariéra > Archiv nabídek pracovních míst > Detail nabídky zaměstnání

Finanční manažer/ka, Odbor financování projektů, Oddělení IV. – financování , zástup za MD/RD (661)

2. 6. 2022 - 13. 6. 2022
Nabídka pracovní pozice na Státním fondu životního prostředí ČR je platná do 13. června 2022

Státní fond životního prostředí České republiky vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoSS“), výběrové řízení na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, na pozici:

Finanční manažer/ka do Odboru financování projektů,

Oddělení IV. – financování – zástup za MD/RD (661)

Hledáme otevřenou, komunikativní a pečlivou osobnost, která by chtěla posílit náš tým na pracovišti SFŽP ČR v Praze.

 Charakteristika pracovní činnosti:

 • Zajišťuje koordinaci implementační struktury Operačního programu životní prostředí (OPŽP).
 • Zajišťuje koordinaci a přípravu plánů financování projektů v rámci operačního programu, včetně zajištění a kontroly národního spolufinancování, sledování čerpání prostředků v rámci projektů a koordinace implementačních subjektů.
 • Zajišťuje koordinaci a metodické usměrňování procesu tvorby finančních částí operačních programů a programových dokumentů, vytváření závazných pokynů pro příjemce podpory v oblasti financování projektů.
 • Spolupracuje na stanovování jednotných postupů a zásad výběru žadatelů o podporu včetně zohlednění vyhodnocení projektů.
 • Spolupracuje při provádění analytických, hodnotících a jiných systémových specializovaných činností na úseku finanční kontroly.
 • Odpovídá za prověření bonity a příp. úvěrové způsobilosti žadatelů o podporu v NP a v programech EU, zajišťuje a kontroluje podklady pro Registrační listy, Rozhodnutí ministra, RoPD a příp. Smlouvy o podpoře vč. podkladů pro zástavní smlouvy.
 • Odpovídá za administraci a kontrolu finančně platebních kalendářů a žádostí o platbu u přidělených projektů. Volná příloha č. 6 SM 01 Služební řád
 • Spolupracuje na utváření a zajišťování realizace systému financování veřejné správy.
 • Spolupracuje na gesci pravidelného ročního auditu finančního hospodaření Fondu.
 • Spolupracuje na návrzích interních metodických pravidel pro prověřování bonity a úvěrové způsobilosti žadatelů, zajišťování pohledávek, pro finanční řízení projektů a programů, uvolňování finančních prostředků z Fondu.
 • Spolupracuje na utváření a realizaci systému programového financování z centrálních zdrojů i ze zdrojů Evropské unie a její uplatňování v praxi.
 • Zajišťuje vedení a administrativní zpracování přidělených projektů dle schválených manuálů pracovních postupů pro NP a OPŽP.

 

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání magisterského stupně nebo lze udělit výjimku ze vzdělání v souladu s ustanovením §178 odst. 2 dle ZoSS
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru)
 • dosažení věku 18 let
 • trestní bezúhonnost
 • svéprávnost a zdravotní způsobilost
 • velmi dobré komunikační, prezentační a organizační schopnosti
 • vysoké pracovní nasazení, flexibilitu a pečlivost
 • samostatnost a spolehlivost

 

 

Splnění požadavku vzdělání a státního občanství ČR je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami nejpozději před konáním pohovoru. Splnění požadavku zdravotní způsobilosti pro kategorii prací 1. a svéprávnosti je uchazeč povinen doložit čestnými prohlášeními nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu trestní bezúhonnosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru výpisem
z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje výše uvedené předpoklady a požadavky.

 

Nabízíme:

 • hlavní pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou po dobu mateřské/rodičovské dovolené s možností prodloužení v případě čerpání neplaceného volna do 4 let věku dítěte
 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců (13. platová třída, platový tarif 27 980 – 41 290 Kč, v závislosti na počtu let praxe)
 • osobní příplatek, pravidelné mimořádné a motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů (nenárokové složky platu);
 • perspektivní a zajímavou práci v příjemném prostředí a kolektivu

 

Benefity:

 • 5 týdnů dovolené
 • 5 sick days
 • 12 dnů home – office/rok (čerpání možné až po zkušební době)
 • příspěvek na stravování ve výši 82 Kč za odpracovaný den
 • Fond kulturních a sociálních potřeb ve výši 9 000,- Kč
 • pružná pracovní doba
 • jazyková výuka na pracovišti (možnost výběru z AJ, NJ, FR)
 • další vzdělávání a osobní rozvoj
 • zaměstnanecké sportovní akce, teambuildingy, akce pro děti zaměstnanců,
 • účast na odborných exkurzích

 

Další informace:

 • nástup: červenec 2022 nebo dle dohody
 • místo výkonu práce: Praha

V případě Vašeho zájmu o tuto pozici zašlete nejpozději do 13. 6. 2022 strukturovaný životopis v českém jazyce na e-mailovou adresu: kariera@sfzp.cz . Do předmětu zprávy prosím uveďte:

Finanční manažer/ka, OFP – Odd. IV. – financování – zástup za MD/RD (661)

Nedoložení výše požadovaných dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.

Uchazeč/ka se zasláním strukturovaného životopisu přihlašuje do výběrového řízení a stvrzuje, že si není vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmů.

Státní fond životního prostředí ČR má oprávněný zájem zpracovávat životopisy zaslané na základě tohoto inzerátu, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Státní fond životního prostředí ČR si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného kandidáta.

Budeme se těšit na Váš životopis a následné osobní setkání!

Kontakt:

Státní fond životního prostředí ČR

Ing. Kristína Miedzgová

Odbor řízení lidských zdrojů

tel: +420 267 994 421

e-mail: kariera@sfzp.cz