Právě se nacházíte: SFŽP ČR > O SFŽP ČR > Kariéra > Archiv nabídek pracovních míst > Detail nabídky zaměstnání

Projektový/á manažer/ka, Odbor realizace Národních programů, Oddělení II – zástup za RD (479)

7. 6. 2022 - 17. 6. 2022
Nabídka pracovní pozice na Státním fondu životního prostředí ČR je platná do 17. června 2022.

Státní fond životního prostředí České republiky vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoSS“), výběrové řízení na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, na pozici:

Projektový/á manažer/ka v Odboru realizace Národních programů, Oddělení II – zástup za RD (479)

Hledáme otevřenou, komunikativní a pečlivou osobnost, která by chtěla posílit náš tým na pracovišti SFŽP ČR v Praze

 Charakteristika pracovní činnosti:

 • zajišťování komplexní agendy přidělených žádostí (zejména projekty zaměřené na podporu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty)
 • posuzování a hodnocení žádostí přijatých do Národních programů financovaných z prostředků SFŽP nebo státních programů financovaných ze státního rozpočtu ČR
 • podávání informací o možnostech poskytnutí dotace, konzultace při přijmu žádostí
 • kontrola dodržování podmínek poskytování podpory
 • kontrola a odsouhlasení čerpání finančních prostředků jednotlivých projektů

 Požadujeme:

 • VŠ vzdělání magisterského stupně nebo lze udělit výjimku ze vzdělání v souladu s ustanovením §178 odst. 2 dle ZoSS
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru)
 • dosažení věku 18 let
 • trestní bezúhonnost
 • svéprávnost a zdravotní způsobilost

Splnění požadavku vzdělání a státního občanství ČR je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami nejpozději před konáním pohovoru. Splnění požadavku zdravotní způsobilosti pro kategorii prací 1. a svéprávnosti je uchazeč povinen doložit čestnými prohlášeními nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu trestní bezúhonnosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru výpisem
z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje výše uvedené předpoklady a požadavky.

 Nabízíme:

 • hlavní pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou po dobu rodičovské dovolené s možností prodloužení v případě čerpání neplaceného volna do 4 let věku dítěte
 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců (13. platová třída, platový tarif 27 980 – 41 290 Kč, v závislosti na počtu let praxe)
 • osobní příplatek, pravidelné mimořádné a motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů (nenárokové složky platu)
 • perspektivní a zajímavou práci v příjemném prostředí a kolektivu

 Benefity:

 • 5 týdnů dovolené;
 • 5 sick days;
 • 12 dnů home – office/rok (čerpání možné až po zkušební době);
 • příspěvek na stravování ve výši 82 Kč;
 • Fond kulturních a sociálních potřeb ve výši 9 000,- Kč;
 • pružná pracovní doba;
 • jazyková výuka na pracovišti (možnost výběru z AJ, NJ, FR);
 • další vzdělávání a osobní rozvoj;
 • zaměstnanecké sportovní akce, teambuildingy, akce pro děti zaměstnanců;
 • účast na odborných exkurzích.

 Další informace:

 • nástup: červenec 2022 nebo dle dohody
 • místo výkonu práce: Praha

V případě Vašeho zájmu o tuto pozici zašlete nejpozději do 17. 6. 2022 strukturovaný životopis v českém jazyce na e-mailovou adresu: kariera@sfzp.cz . Do předmětu zprávy prosím uveďte:

Projektový/á manažer/ka, ORNP – Odd. II – zástup za RD (479)

Uchazeč/ka se zasláním strukturovaného životopisu přihlašuje do výběrového řízení a stvrzuje, že si není vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmů.

Nedoložení výše požadovaných dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.

Státní fond životního prostředí ČR má oprávněný zájem zpracovávat životopisy zaslané na základě tohoto inzerátu, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Státní fond životního prostředí ČR si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného kandidáta.

Budeme se těšit na Váš životopis a následné osobní setkání!

Kontakt:

Státní fond životního prostředí ČR

Mgr. Kateřina Savčenková

Odbor řízení lidských zdrojů

tel: +420 735 161 228

e-mail: kariera@sfzp.cz