Právě se nacházíte: SFŽP ČR > O SFŽP ČR > Kariéra > Archiv nabídek pracovních míst > Detail nabídky zaměstnání

Projektový/á manažer/ka, Odbor krajských pracovišť, Oddělení Moravskoslezsko, Ostrava – zástup za RD (862)

12. 7. 2022 - 22. 7. 2022
Nabídka pracovní pozice na Státním fondu životního prostředí ČR je platná do 22. července 2022.

Státní fond životního prostředí České republiky vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoSS“), výběrové řízení na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, na pozici:

Projektový/á manažer/ka v Odboru krajských pracovišť, Oddělení Moravskoslezsko, Ostrava – zástup za RD (862)

Hledáme otevřenou, komunikativní a pečlivou osobnost, která by chtěla posílit náš tým na pracovišti SFŽP ČR v Ostravě.

Charakteristika pracovní činnosti:

 • komplexní zabezpečení administrace projektů v rámci dotačního titulů administrovaných na SFŽP ČR – zejména program Nová zelená úsporám
 • příprava prezentací a přednášení na odborných akcích a seminářích
 • provádění kontrolní činnosti ve vztahu k žádostem administrovaným na SFŽP ČR
 • konzultační činnost a posuzování přijatelnosti projektového námětu

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání magisterského stupně – není třeba v případě, že zaměstnanec splňuje jednu
  z podmínek uvedených v § 178 odst. 2 ZoSS (výhodou vzdělání technického směru)
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru)
 • dosažení věku 18 let
 • trestní bezúhonnost
 • svéprávnost a zdravotní způsobilost

Splnění požadavku vzdělání a státního občanství ČR je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami nejpozději před konáním pohovoru. Splnění požadavku zdravotní způsobilosti pro kategorii prací 1. a svéprávnosti je uchazeč povinen doložit čestnými prohlášeními nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu trestní bezúhonnosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje výše uvedené předpoklady a požadavky.

Nabízíme:

 • hlavní pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou po dobu rodičovské dovolené s možností prodloužení v případě čerpání neplaceného volna do 4 let věku dítěte
 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců (13. platová třída, platový tarif 27 980 – 41 290 Kč, v závislosti na počtu let praxe)
 • osobní příplatek v závislosti na schopnostech, dovednostech a výkonu, mimořádné a motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů (nenárokové složky platu)
 • perspektivní a zajímavou práci v příjemném prostředí a kolektivu

Benefity:

 • 5 týdnů dovolené
 • 5 sick days
 • 12 dnů home – office/rok (čerpání možné až po zkušební době)
 • příspěvek na stravování
 • Fond kulturních a sociálních potřeb
 • pružná pracovní doba
 • jazyková výuka na pracovišti (možnost výběru z AJ, NJ, FR)
 • další vzdělávání a osobní rozvoj
 • zaměstnanecké sportovní akce, teambuildingy, akce pro děti zaměstnanců
 • účast na odborných exkurzích

Další informace:

 • nástup: září 2022 nebo dle dohody
 • místo výkonu práce: Českobratrská 7, 702 00 Ostrava

V případě Vašeho zájmu o tuto pozici zašlete nejpozději do 22. 7. 2022 strukturovaný životopis v českém jazyce na e-mailovou adresu: kariera@sfzp.cz. Do předmětu zprávy prosím uveďte:

Projektový/á manažer/ka, OKP OdMS, Ostrava (862).

Uchazeč/ka se zasláním strukturovaného životopisu přihlašuje do výběrového řízení a stvrzuje, že si není vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmů.

Nedoložení výše požadovaných dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.

Státní fond životního prostředí ČR má oprávněný zájem zpracovávat životopisy zaslané na základě tohoto inzerátu, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Státní fond životního prostředí ČR si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného kandidáta.

Budeme se těšit na Váš životopis a následné osobní setkání!

Kontakt:

Státní fond životního prostředí ČR
Mgr. Kateřina Savčenková
Odbor řízení lidských zdrojů
tel: +420 735 161 228

e-mail: kariera@sfzp.cz