Právě se nacházíte: SFŽP ČR > O SFŽP ČR > Kariéra > Archiv nabídek pracovních míst > Detail nabídky zaměstnání

Projektový/á manažer/ka, Odbor krajských pracovišť, Oddělení Severozápad, Ústí nad Labem – zástup za RD (966)

13. 7. 2022 - 23. 7. 2022
Nabídka pracovní pozice na Státním fondu životního prostředí ČR je platná do 23. července 2022.

Státní fond životního prostředí České republiky vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoSS“), výběrové řízení na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce na pozici:

Projektový/á manažer/ka do Odboru krajských pracovišť, Oddělení Severozápad, Ústí nad Labem – zástup za RD

Hledáme otevřenou, komunikativní a pečlivou osobnost, která by chtěla posílit náš tým na pracovišti SFŽP ČR v Ústí nad Labem.

Charakteristika pracovní činnosti:

 • komplexní zabezpečení administrace projektů v rámci dotačního titulů administrovaných na SFŽP ČR – zejména program Nová zelená úsporám
 • příprava prezentací a přednášení na odborných akcích a seminářích
 • provádění kontrolní činnosti ve vztahu k žádostem administrovaným na SFŽP ČR
 • konzultační činnost a posuzování přijatelnosti projektového námětu

 Požadujeme:

 • VŠ vzdělání bakalářského nebo magisterského stupně – není třeba v případě, že zaměstnanec splňuje jednu z podmínek uvedených v § 178 odst. 2 ZoSS
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru)
 • dosažení věku 18 let
 • trestní bezúhonnost
 • svéprávnost a zdravotní způsobilosti

Splnění požadavku vzdělání a státního občanství ČR je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami nejpozději před konáním pohovoru. Splnění požadavku zdravotní způsobilosti pro kategorii prací 1. a svéprávnosti je uchazeč povinen doložit čestnými prohlášeními nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu trestní bezúhonnosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje výše uvedené předpoklady a požadavky.

 Nabízíme:

 • hlavní pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou po dobu rodičovské dovolené s možností prodloužení v případě čerpání neplaceného volna do 4 let věku dítěte
 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců (12. platová třída, platový tarif 25.130 – 37.030 Kč, v závislosti na počtu let praxe) a k tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + mimořádné a motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů)
 • perspektivní a zajímavou práci v příjemném prostředí a kolektivu

 Benefity:

 • 5 týdnů dovolené
 • 5 sick days
 • 12 dní home office/rok
 • příspěvek na stravování ve výši 82 Kč za odpracovaný den
 • Fond kulturních a sociálních potřeb ve výši 9 000,- Kč
 • pružná pracovní doba
 • jazyková výuka na pracovišti (možnost výběru z AJ, NJ, FR)
 • další vzdělávání a osobní rozvoj
 • zaměstnanecké sportovní akce, teambuildingy a akce pro děti zaměstnanců
 • účast na odborných exkurzích

 Další informace:

 • nástup: srpen 2022 nebo dle dohody;
 • místo výkonu práce: Ústí nad Labem (Mírové náměstí 3129/36, 400 01 Ústí nad Labem)
 • vhodné pro OZP s ohledem na profesní a kvalifikační předpoklady.

 Výhodou bude:

 • vzdělání technického směru
 • aktivní řidič osobního vozu

V případě Vašeho zájmu o tuto pozici zašlete nejpozději do 23. 7. 2022 strukturovaný životopis v českém jazyce na e-mailovou adresu: kariera@sfzp.cz. Do předmětu zprávy prosím uveďte: Projektový/á manažer/ka – OKP – OdSZ – Ústí n/L (966).

Uchazeč/ka se zasláním strukturovaného životopisu přihlašuje do výběrového řízení a stvrzuje, že si není vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmů.

Nedoložení výše požadovaných dokumentů nejpozději v den pohovoru je považováno za nesplnění formálních požadavků a může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.

Státní fond životního prostředí ČR má oprávněný zájem zpracovávat životopisy zaslané na základě tohoto inzerátu, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Státní fond životního prostředí ČR si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného kandidáta.

Budeme se těšit na Váš životopis a následné osobní setkání!

Kontakt:

Státní fond životního prostředí ČR

Ing. Lenka Vašová

Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

tel: 731 681 453

e-mail: kariera@sfzp.cz