Právě se nacházíte: SFŽP ČR > O SFŽP ČR > Kariéra > Archiv nabídek pracovních míst > Detail nabídky zaměstnání

Analytik/analytička, Odbor strategie Fondu a mezinárodní spolupráce, Oddělení reportingu – zástup za RD (770)

14. 7. 2022 - 25. 7. 2022
Nabídka pracovní pozice na Státním fondu životního prostředí ČR je platná do 25. července 2022.

Státní fond životního prostředí České republiky vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoSS“), výběrové řízení na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, na pozici:

Analytik/analytička v Odboru strategie Fondu a mezinárodní spolupráce, Oddělení reportingu
– zás
tup za RD.  

Hledáme odborně zdatnou, pečlivou a komunikativní osobnost, která by chtěla posílit náš tým na pracovišti SFŽP ČR v Praze.

Charakteristika pracovní činnosti:

 • zpracovávání dat z informačních systémů (dále jen „IS“) jednotlivých programů administrovaných SFŽP ČR
 • vyhodnocování průběhu čerpání prostředků v rámci administrovaných programů
 • pravidelná tvorba a vyhodnocování souhrnných dat z hlediska čerpání alokace programů, schválených, proplacených a disponibilních prostředků všech prioritních os programů v čase
 • vytváření podkladů do informačních zpravodajů, aktualizování informací o projektech na intranetu a webu programů
 • zpracovávání dat a tvorba podkladů dle požadavků pro MŽP ČR, Nejvyšší kontrolní úřad a další orgány státní správy a samosprávy a Evropskou komisi z IS dle ekonomických, technických a dalších parametrů
 • zajišťování reportingu, tvorba přehledů, souhrnů a analýz údajů z IS v tabulkové i grafické formě
 • příprava číselných podkladů pro tvorbu výročních, monitorovacích a jiných zpráv
 • podílení se na vývoji a nastavení procesů IS, zabezpečování testování, kontrola reportování údajů z IS a příprava sestav do IS

Výhodou:

 • pokročilá znalost práce s MS Excel
 • základy dotazovacího jazyka SQL

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání magisterského stupně – není třeba v případě, že zaměstnanec splňuje jednu z podmínek uvedených v § 178 odst. 2 ZoSS
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru)
 • dosažení věku 18 let
 • trestní bezúhonnost
 • svéprávnost a zdravotní způsobilost

Splnění požadavku vzdělání a státního občanství ČR je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami nejpozději před konáním pohovoru. Splnění požadavku zdravotní způsobilosti pro kategorii prací 1. a svéprávnosti je uchazeč povinen doložit čestnými prohlášeními nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu trestní bezúhonnosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje výše uvedené předpoklady a požadavky.

Nabízíme:

 • hlavní pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou po dobu rodičovské dovolené s možností prodloužení v případě čerpání neplaceného volna do 4 let věku dítěte
 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců (13. platová třída, platový tarif 27 980 – 41 290 Kč, v závislosti na počtu let praxe) a k tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + mimořádné a motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů)
 • perspektivní a zajímavou práci v příjemném prostředí a kolektivu
 • možnost dalšího vzdělávání a rozvoje

Benefity:

 • 5 týdnů dovolené
 • 5 sick days
 • 12 dnů home – office/rok (čerpání možné až po zkušební době)
 • příspěvek na stravování
 • Fond kulturních a sociálních potřeb
 • pružná pracovní doba
 • jazyková výuka na pracovišti (možnost výběru z AJ, NJ, FR)
 • další vzdělávání a osobní rozvoj
 • zaměstnanecké sportovní akce, teambuildingy, akce pro děti zaměstnanců
 • účast na odborných exkurzích

 Další informace:

 • nástup: září 2022 nebo dle dohody;
 • místo výkonu práce: Praha (Olbrachtova 2006/9, Praha – 4);
 • vhodné pro OZP s ohledem na profesní a kvalifikační předpoklady.

V případě Vašeho zájmu o tuto pozici zašlete nejpozději do 25. 7. 2022 strukturovaný životopis v českém jazyce na e-mailovou adresu: kariera@sfzp.cz. Do předmětu zprávy prosím uveďte: Analytik OSFMS (770) – zástup za RD.

Uchazeč/ka se zasláním strukturovaného životopisu přihlašuje do výběrového řízení a stvrzuje, že si není vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmů.

Nedoložení výše požadovaných dokumentů nejpozději v den pohovoru je považováno za nesplnění formálních požadavků a může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.

Státní fond životního prostředí ČR má oprávněný zájem zpracovávat životopisy zaslané na základě tohoto inzerátu, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Státní fond životního prostředí ČR si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného kandidáta.

Budeme se těšit na Váš životopis a následné osobní setkání!

Kontakt:

Státní fond životního prostředí ČR

Ing. Michaela Těthalová

Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

tel: 725 047 411

e-mail: kariera@sfzp.cz