Právě se nacházíte: SFŽP ČR > O SFŽP ČR > Kariéra > Archiv nabídek pracovních míst > Detail nabídky zaměstnání

Projektový/á manažer/ka, Odbor krajských pracovišť, Oddělení Jihozápad, České Budějovice – zástup (636)

12. 12. 2022 - 30. 12. 2022
Nabídka pracovní pozice na Státním fondu životního prostředí ČR je platná do 30. prosince 2022.

Státní fond životního prostředí České republiky vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoSS“), výběrové řízení na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, na pozici:

Projektový/á manažer/ka v Odboru krajských pracovišť, Oddělení Jihozápad, krajské pracoviště České Budějovice – zástup (636)

Hledáme otevřenou, komunikativní a pečlivou osobnost, která by chtěla posílit náš tým na krajském pracovišti SFŽP ČR v Českých Budějovicích.

Charakteristika pracovní činnosti:

 • komplexní zabezpečení administrace projektů v rámci dotačních titulů administrovaných na SFŽP ČR – zejména program Nová zelená úsporám;
 • příprava prezentací a přednášení na odborných akcích a seminářích;
 • provádění kontrolní činnosti ve vztahu k žádostem administrovaným na SFŽP ČR;
 • konzultační činnost a posuzování přijatelnosti projektového námětu.

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání magisterského stupně – není třeba v případě, že zaměstnanec splňuje jednu
  z podmínek uvedených v § 178 odst. 2 ZoSS (výhodou vzdělání technického směru);
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru);
 • dosažení věku 18 let;
 • trestní bezúhonnost;
 • svéprávnost a zdravotní způsobilost;
 • řidičský průkaz skupiny B výhodou.

Splnění požadavku vzdělání a státního občanství ČR je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami nejpozději před konáním pohovoru. Splnění požadavku zdravotní způsobilosti pro kategorii prací 1. a svéprávnosti je uchazeč povinen doložit čestnými prohlášeními nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu trestní bezúhonnosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje výše uvedené předpoklady a požadavky.

Nabízíme:

 • hlavní pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou (po dobu dočasně nepřítomného zaměstnance), nejdéle na 3 roky ode dne nástupu;
 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců (13. platová třída, platový tarif 30 780 – 45 420 Kč v závislosti na počtu let praxe), nenárokové složky platu (osobní příplatek, pravidelné mimořádné a motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů);
 • perspektivní a zajímavou práci v příjemném prostředí a kolektivu;
 • možnost dalšího vzdělávání a rozvoje.

Výhodou:

 • vzdělání technického směru
 • orientace v technické dokumentaci
 • základní znalosti v oblasti hodnocení energetické náročnosti budov
 • řidičské oprávnění sk. B – aktivní řidič
 • otevřená mysl a odhodlání učit se novým věcem

Benefity:

 • 5 týdnů dovolené
 • 5 sick days
 • 12 dnů home – office/rok (čerpání po zkušební době)
 • příspěvek na stravování
 • Fond kulturních a sociálních potřeb
 • pružná pracovní doba
 • jazyková výuka na pracovišti (možnost výběru z AJ, NJ, FR)
 • další vzdělávání a osobní rozvoj
 • zaměstnanecké sportovní akce, teambuildingy, akce pro děti zaměstnanců
 • účast na odborných exkurzích

Další informace:

 • možný nástup: únor 2023 nebo dle dohody
 • místo výkonu práce: České Budějovice, Mánesova 3a

V případě Vašeho zájmu o tuto pozici zašlete nejpozději do 30. 12. 2022 strukturovaný životopis v českém jazyce na e-mailovou adresu: kariera@sfzp.cz. Do předmětu zprávy prosím uveďte:

Projektový/á manažer/ka – OKP – OdJZ – ČB (636)

Uchazeč/ka se zasláním strukturovaného životopisu přihlašuje do výběrového řízení a stvrzuje, že si není vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmů.

Nedoložení výše požadovaných dokumentů nejpozději v den pohovoru je považováno za nesplnění formálních požadavků a může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.

Státní fond životního prostředí ČR má oprávněný zájem zpracovávat životopisy zaslané na základě tohoto inzerátu, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Státní fond životního prostředí ČR si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného kandidáta.

Kontakt:

Státní fond životního prostředí ČR

Mgr. Kateřina Savčenková

Odbor řízení lidských zdrojů

tel: +420 735 161 228

e-mail: kariera@sfzp.cz