Právě se nacházíte: SFŽP ČR > O SFŽP ČR > Kariéra > Archiv nabídek pracovních míst > Detail nabídky zaměstnání

Právník/právnička, Odbor právní, Oddělení I. – zástup za RD (671)

16. 1. 2023 - 30. 1. 2023
Nabídka pracovní pozice na Státním fondu životního prostředí ČR je platná do 30. ledna 2023.

Státní fond životního prostředí České republiky vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoSS“), výběrové řízení na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, na pozici:

Právník/právnička do Odboru právního, Oddělení I. – zástup za RD

Hledáme otevřenou, komunikativní a pečlivou osobnost, která by chtěla posílit náš tým na pracovišti SFŽP ČR v Praze.

Charakteristika pracovní činnosti:

 • zadávání veřejných zakázek administrovaných SFŽP ČR z pozice zadavatele;
 • kontrola veřejných zakázek administrovaných žadateli/příjemci podpory, jež jsou refundovány zejména z Evropského strukturálního a investičního fondu (Operační program Životní prostředí) a spolufinancovány z rozpočtu SFŽP ČR;
 • poskytování metodicko-právní podpory v oblasti resortní a vnitřní normotvorby;
 • příprava obchodních, občanskoprávních a jiných listin;
 • poskytování právního poradenství ostatním útvarům SFŽP ČR;
 • zastupování zaměstnavatele před správními a jinými orgány;
 • výkon dalších činností souvisejících s administrací dotačních programů SFŽP ČR, zejména OPŽP.

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání magisterského stupně nebo lze udělit výjimku ze vzdělání v souladu s ustanovením §178 odst. 2 dle ZoSS (výhodou právní vzdělání v oboru Právo a právní věda);
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru);
 • dosažení věku 18 let;
 • trestní bezúhonnost;
 • svéprávnost a zdravotní způsobilost;
 • velmi dobré komunikační, prezentační a organizační schopnosti;
 • vysoké pracovní nasazení, flexibilitu a pečlivost;
 • samostatnost a spolehlivost.

Splnění požadavku vzdělání a státního občanství ČR je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami nejpozději před konáním pohovoru. Splnění požadavku zdravotní způsobilosti pro kategorii prací 1. a svéprávnosti je uchazeč povinen doložit čestnými prohlášeními nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu trestní bezúhonnosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje výše uvedené předpoklady a požadavky.

Nabízíme:

 • hlavní pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou po dobu rodičovské dovolené s možností prodloužení v případě čerpání neplaceného volna do 4 let věku dítěte;
 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců (13. platová třída, platový tarif 30 780 – 45 420 Kč, v závislosti na počtu let praxe) a k tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek v rozpětí od 5 000 – 8 000 Kč + pravidelné mimořádné a motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů v rozpětí od 2 300 – 11 500 Kč);
 • perspektivní a zajímavou práci v příjemném prostředí a kolektivu.

Benefity:

 • 5 týdnů dovolené
 • 5 sick days
 • 12 dní home office/rok
 • příspěvek na stravování ve výši 99 Kč za odpracovaný den
 • Fond kulturních a sociálních potřeb ve výši 9 000,- Kč
 • pružná pracovní doba
 • jazyková výuka na pracovišti (možnost výběru z AJ, NJ, FJ)
 • další vzdělávání a osobní rozvoj
 • zaměstnanecké sportovní akce, teambuildingy a akce pro děti zaměstnanců
 • účast na odborných exkurzích

Další informace:

 • nástup: březen 2023 nebo dle dohody;
 • místo výkonu práce: Praha;
 • vhodné pro OZP s ohledem na profesní a kvalifikační předpoklady.

V případě Vašeho zájmu o tuto pozici zašlete nejpozději do 30. 1. 2023 strukturovaný životopis v českém jazyce na e-mailovou adresu: kariera@sfzp.cz . Do předmětu zprávy prosím uveďte:

Právník/právnička – OP – Od.I – zástup za RD (671)

Nedoložení výše požadovaných dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.

Uchazeč/ka se zasláním strukturovaného životopisu přihlašuje do výběrového řízení a stvrzuje, že si není vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmů.

Státní fond životního prostředí ČR má oprávněný zájem zpracovávat životopisy zaslané na základě tohoto inzerátu, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Státní fond životního prostředí ČR si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného kandidáta.

Budeme se těšit na Váš životopis a následné osobní setkání!

Kontakt:

Státní fond životního prostředí ČR

Mgr. Lenka Langrová

Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

tel: 724 101 095

e-mail: kariera@sfzp.cz