Právě se nacházíte: SFŽP ČR > O SFŽP ČR > Kariéra > Archiv nabídek pracovních míst > Detail nabídky zaměstnání

Referent/ka, Samostatné oddělení kontroly (774)

24. 4. 2023 - 15. 5. 2023
Nabídka pracovní pozice na Státním fondu životního prostředí ČR je platná do 15. května 2023.

Státní fond životního prostředí České republiky vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178a odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoSS“), výběrové řízení dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, na pozici:

Referent/ka v Samostatném oddělení kontroly

Hledáme odborně zdatnou, pečlivou a komunikativní osobnost, která by chtěla posílit náš tým na pracovišti SFŽP ČR v Praze.

Charakteristika pracovní činnosti:

 • odpovědnost za evidenci a řešení bezpečnostních incidentů a bezpečnostních slabin v oblasti bezpečnosti ICT;
 • koordinace zajištění provozního testování informačních systémů a komunikačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb;
 • provádění na SFŽP ČR analytické a metodické činnosti v oblasti bezpečnosti ICT;
 • udržování analytické metodiky a nástrojů pro oblast bezpečnosti ICT a využívání údajů v ní získaných pro analýzu využití IT prostředků vč. sestavování reportů;
 • organizace a zabezpečování analýzy rizik a dopadů pro IS a aplikace SFŽP ČR a navrhování opatření na odstranění nedostatků;
 • provádění metodického řešení bezpečnosti v oblastech řízení komunikací a provozu, řízení přístupu a pořizování (změny) IS a aplikací ve SFŽP ČR;
 • posuzování nových zařízení na zpracování informací z hlediska bezpečnosti;
 • metodické řízení a koordinace oblasti obnovy ICT a vedení evidence výsledků testů a příslušných nápravných opatření;
 • správa katalogu aktiv v oblasti bezpečnosti ICT a metodické vedení a kontrola Gestorů příslušných aktiv ICT při řízení bezpečnosti ICT;
 • stanovení a kontrola bezpečnostních požadavků/pravidel na nastavení ICT infrastruktury;
 • zajišťování SW a HW auditů;
 • provádění nezávislého monitorování, kontroly a ověřování stavu bezpečnosti informací v oblasti bezpečnosti ICT a bezpečnostních opatření datové a komunikační infrastruktury, PC a NB a periférií;
 • zajišťování přípravy a sledování plnění smluv v oblasti bezpečnosti ICT vztahující se k vlastní působnosti;
 • zajištění provádění a organizování bezpečnostních auditů, navrhování opatření na odstranění nedostatků a kontrolu plnění nápravných opatření;
 • zabezpečování kontroly dodržování shody s platnými směrnicemi a bezpečnostními dokumenty SFŽP ČR;
 • zpracovávání informací o stavu bezpečnosti ICT, včetně návrhů na řešení.

Požadujeme:

 • minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou (§178a odst. 1 dle ZoSS);
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru);
 • dosažení věku 18 let;
 • trestní bezúhonnost;
 • svéprávnost a zdravotní způsobilost.

Splnění požadavku vzdělání a státního občanství ČR je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami nejpozději před konáním pohovoru. Splnění požadavku zdravotní způsobilosti pro kategorii prací 1. a svéprávnosti je uchazeč povinen doložit čestnými prohlášeními nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu trestní bezúhonnosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje výše uvedené předpoklady a požadavky.

Nabízíme:

 • hlavní pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou, která je stanovena dle dosaženého vzdělání (§178a odst. 2 dle ZoSS);
 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců (13. platová třída, platový tarif 30.780 – 45.420 Kč v závislosti na počtu let praxe);
 • osobní příplatek a odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů;
 • zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna, příspěvek na stravování, FKSP, pružná pracovní doba, 12 dnů home office, odborné vzdělávání, jazyková výuka, zaměstnanecké akce);
 • perspektivní a zajímavou práci v příjemném prostředí a kolektivu;
 • možnost dalšího vzdělávání a rozvoje.

Další informace:

 • možný nástup: červen 2023 nebo dle dohody
 • místo výkonu práce: Praha (Olbrachtova 2006/9, Praha 4)
 • vhodné pro OZP s ohledem na profesní a kvalifikační předpoklady

V případě Vašeho zájmu o tuto pozici zašlete nejpozději do 15. 5. 2023 strukturovaný životopis v českém jazyce na e-mailovou adresu: kariera@sfzp.cz. Do předmětu zprávy prosím uveďte:

Referent/ka, SOdK (774)

Uchazeč/ka se zasláním strukturovaného životopisu přihlašuje do výběrového řízení a stvrzuje, že si není vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmů.

Nedoložení výše požadovaných dokumentů nejpozději v den pohovoru je považováno za nesplnění formálních požadavků a může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.

Státní fond životního prostředí ČR má oprávněný zájem zpracovávat životopisy zaslané na základě tohoto inzerátu, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Státní fond životního prostředí ČR si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného kandidáta.

Kontakt:

e-mail: kariera@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR

Mgr. Kateřina Savčenková

Odbor řízení lidských zdrojů

tel: +420 735 161 228

e-mail: kariera@sfzp.cz