Právě se nacházíte: SFŽP ČR > O SFŽP ČR > Kariéra > Archiv nabídek pracovních míst > Detail nabídky zaměstnání

Analytik/analytička, Odbor strategie Fondu a mezinárodní spolupráce, Oddělení reportingu zástup za RD (770)

28. 4. 2023 - 9. 5. 2023
Nabídka pracovní pozice na Státním fondu životního prostředí ČR je platná do 9. května 2023.

Státní fond životního prostředí České republiky vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoSS“), výběrové řízení na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce na pozici:

Analytik/analytička do Odboru strategie Fondu a mezinárodní spolupráce, Oddělení reportingu – zástup za RD

Hledáme otevřenou, pečlivou a spolehlivou osobnost, která by chtěla posílit náš tým na pracovišti SFŽP ČR v Praze.

Charakteristika pracovní činnosti:

 • zpracovávání dat z informačních systémů („IS“) jednotlivých programů administrovaných SFŽP ČR („programů“);
 • provádění pravidelné tvorby a vyhodnocování souhrnných dat z hlediska čerpání alokace programů, schválených, proplacených a disponibilních prostředků všech programů v čase v tabulkové i grafické podobě;
 • vytváření podkladů do informačních zpravodajů, aktualizace informací o projektech na intranetu a webu programů;
 • zpracování dat a tvorba podkladů dle požadavku pro vedení, MŽP ČR, Nejvyšší kontrolní úřad a další orgány státní správy a samosprávy a Evropskou komisi z IS dle ekonomických, technických a dalších parametrů;
 • podíl na vývoji a nastavení procesů IS, na testování a kontrole reportování údajů z IS, příprava sestav do IS.

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání magisterského stupně – není třeba v případě, že zaměstnanec splňuje jednu z podmínek uvedených v § 178 odst. 2 ZoSS;
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru);
 • dosažení věku 18 let;
 • trestní bezúhonnost;
 • svéprávnost a zdravotní způsobilost.

Splnění požadavku vzdělání a státního občanství ČR je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami nejpozději před konáním pohovoru. Splnění požadavku zdravotní způsobilosti pro kategorii prací 1. a svéprávnosti je uchazeč povinen doložit čestnými prohlášeními nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu trestní bezúhonnosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje výše uvedené předpoklady a požadavky.

Nabízíme:

 • hlavní pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou po dobu RD, nejdéle do 30. 9. 2023;
 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců (13. platová třída, platový tarif 30 780 – 45 420 Kč, v závislosti na počtu let praxe) a k tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + mimořádné a motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů);
 • zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 sick days, příspěvek na stravování, FKSP, pružnou pracovní dobu, 12 dní home office/rok, odborné vzdělávání, jazyková výuka, zaměstnanecké sportovní akce;
 • perspektivní a zajímavou práci v příjemném prostředí a kolektivu;
 • možnost dalšího vzdělávání a rozvoje.

Výhodou v návaznosti na vykonávané činnosti bude:

 • pokročilá znalost práce s MS Office – Excel, PowerPoint, Word;
 • základy dotazovacího jazyka SQL.

Další informace:

 • nástup: červen 2023 nebo dle dohody;
 • místo výkonu práce: Praha (Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4);
 • vhodné i pro OZP s ohledem na profesní a kvalifikační předpoklady.

V případě Vašeho zájmu o tuto pozici zašlete nejpozději do 9. 5. 2023 strukturovaný životopis v českém jazyce na e-mailovou adresu: kariera@sfzp.cz. Do předmětu zprávy prosím uveďte:

Analytik/analytička – OSFMS/OdRep– zástup za RD (770).

Nedoložení výše požadovaných dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.

Uchazeč/ka se zasláním strukturované životopisu přihlašuje do výběrového řízení a stvrzuje, že si není vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmů.

Státní fond životního prostředí ČR má oprávněný zájem zpracovávat životopisy zaslané na základě tohoto inzerátu, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Státní fond životního prostředí ČR si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného kandidáta.

Státní fond životního prostředí ČR

Ing. Lenka Vašová

Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

tel: 731 681 453

e-mail: kariera@sfzp.cz