Právě se nacházíte: SFŽP ČR > O SFŽP ČR > Kariéra > Archiv nabídek pracovních míst > Detail nabídky zaměstnání

Projektový/á manažer/ka, Odbor krajských pracovišť, Oddělení Jihozápad – České Budějovice – zastupování (636)

5. 5. 2023 - 19. 5. 2023
Nabídka pracovní pozice na Státním fondu životního prostředí ČR je platná do 19. května 2023.

Státní fond životního prostředí České republiky vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoSS“), výběrové řízení na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, na pozici:

Projektový/á manažer/ka v Odboru krajských pracovišť, Oddělení Jihozápad, České Budějovice – zastupování

Hledáme otevřenou, komunikativní a pečlivou osobnost, která by chtěla posílit náš tým na pracovišti SFŽP ČR v Českých Budějovicích.

Charakteristika pracovní činnosti:

 • komplexní zabezpečení administrace projektů v rámci dotačního titulů administrovaných na SFŽP ČR – zejména program Nová zelená úsporám
 • příprava prezentací a přednášení na odborných akcích a seminářích
 • provádění kontrolní činnosti ve vztahu k žádostem administrovaným na SFŽP ČR
 • konzultační činnost a posuzování přijatelnosti projektového námětu

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání magisterského stupně – není třeba v případě, že zaměstnanec splňuje jednu z podmínek uvedených v § 178 odst. 2 ZoSS (výhodou vzdělání technického směru)
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru)
 • dosažení věku 18 let
 • trestní bezúhonnost
 • svéprávnost a zdravotní způsobilosti

Výhodou:

 • vzdělání technického směru
 • orientace v technické dokumentaci
 • základní znalosti v oblasti hodnocení energetické náročnosti budov
 • řidičské oprávnění sk. B – aktivní řidič
 • otevřená mysl a odhodlání učit se novým věcem

Splnění požadavku vzdělání a státního občanství ČR je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami nejpozději před konáním pohovoru. Splnění požadavku zdravotní způsobilosti pro kategorii prací 1. a svéprávnosti je uchazeč povinen doložit čestnými prohlášeními nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu trestní bezúhonnosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje výše uvedené předpoklady a požadavky.

Nabízíme:

 • hlavní pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou (po dobu dočasně nepřítomného zaměstnance)
 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců (13. platová třída, platový tarif 30 780 – 45 420 Kč, v závislosti na počtu let praxe) a k tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek, mimořádné a motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů)
 • zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 sick days, příspěvek na stravování, FKSP, pružnou pracovní dobu, 12 dní home office/rok, odborné vzdělávání, jazyková výuka zaměstnanecké sportovní akce, odborné exkurze, teambuildingy, akce pro děti zaměstnanců)
 • perspektivní a zajímavou práci v příjemném prostředí a kolektivu
 • možnost dalšího vzdělávání a rozvoje

Další informace:

 • nástup: červen/červenec 2023 nebo dle dohody
 • místo výkonu práce: Mánesova 3a, 371 03 České Budějovice

V případě Vašeho zájmu o tuto pozici zašlete nejpozději do 19. 5. 2023 strukturovaný životopis v českém jazyce na e-mailovou adresu: kariera@sfzp.cz. Do předmětu zprávy prosím uveďte:

Projektový/á manažer/ka – OKP – OdJZ – ČB (636)

Uchazeč/ka se zasláním strukturovaného životopisu přihlašuje do výběrového řízení a stvrzuje, že si není vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmů.

Nedoložení výše požadovaných dokumentů nejpozději v den pohovoru je považováno za nesplnění formálních požadavků a může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.

Státní fond životního prostředí ČR má oprávněný zájem zpracovávat životopisy zaslané na základě tohoto inzerátu, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Státní fond životního prostředí ČR si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného kandidáta.

Kontakt:

Státní fond životního prostředí ČR

Ing. Michaela Těthalová

Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

tel: 725 047 411

e-mail: kariera@sfzp.cz