Právě se nacházíte: SFŽP ČR > O SFŽP ČR > Kariéra > Archiv nabídek pracovních míst > Detail nabídky zaměstnání

Metodik/čka, Odbor metodický, Oddělení metodiky strukturálních fondů - zástup za MD/RD (160)

3. 4. 2024 - 17. 4. 2024
Nabídka pracovní pozice na Státním fondu životního prostředí ČR je platná do 17. dubna 2024.

Státní fond životního prostředí České republiky vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoSS“), výběrové řízení na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, na pozici:

Metodik/čka do Odboru metodického, Oddělení metodiky strukturálních fondů, zástup za MD/RD

Hledáme otevřenou, komunikativní a pečlivou osobnost, která by chtěla posílit náš tým na pracovišti SFŽP ČR v Praze.

Charakteristika pracovní činnosti:

 • Úzká spolupráce se zodpovědnými orgány na implementaci a aktualizacích informačních systémů určených pro správu dotačních programů SFŽP ČR. Poskytování metodické podpory pracovníkům SFŽP pro efektivní práci v rámci těchto systémů. Definování pravidel pro správu projektových žádostí v souladu s funkcionalitou informačních systémů.
 • Inovace pracovních postupů spojených s prováděním dotačních programů, které spravuje Státní fond životního prostředí České republiky (SFŽP ČR), včetně sjednocování a optimalizace procesů. Stanovování koordinačních postupů pro efektivní realizaci projektů.
 • Tvorba metodik, manuálů, instrukcí, návodů, pokynů, procedurálních postupů a pravidel pro dotační programy realizované SFŽP ČR. Vytváření předpisů s celostátní působností v rámci kompetencí SFŽP ČR.
 • Poskytování metodických výkladů týkajících se právních aktů EU, národní legislativy a vnitřního metodického prostředí pro dotační programy SFŽP ČR.
 • Spolupráce na zpracování informací pro vedení SFŽP a nadřízené orgány. Aktivní účast na tvorbě podkladů pro hodnocení dotačních programů, které SFŽP ČR realizuje.

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání magisterského stupně – není třeba v případě, že zaměstnanec splňuje jednu z podmínek uvedených v § 178 odst. 2 ZoSS;
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru);
 • dosažení věku 18 let;
 • trestní bezúhonnost;
 • svéprávnost a zdravotní způsobilost.

Splnění požadavku vzdělání a státního občanství ČR je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami nejpozději před konáním pohovoru. Splnění požadavku zdravotní způsobilosti pro kategorii prací 1. a svéprávnosti je uchazeč povinen doložit čestnými prohlášeními nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu trestní bezúhonnosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje výše uvedené předpoklady a požadavky.

Nabízíme:

 • hlavní pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou po dobu MD/RD, nejdéle na 3 roky ode dne nástupu s možností prodloužení v případě čerpání neplaceného volna do 4 let věku dítěte;
 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců (13. platová třída, platový tarif 30 780 – 45 420 Kč, v závislosti na počtu let praxe) a k tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + mimořádné a motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů);
 • zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 sick days, příspěvek na stravování, FKSP, pružná pracovní doba, možnost čerpání home office, odborné vzdělávání, jazyková výuka, zaměstnanecké akce);
 • perspektivní a zajímavou práci v příjemném prostředí a kolektivu;
 • možnost dalšího vzdělávání a rozvoje.

Další informace:

 • nástup: květen 2024 nebo dle dohody;
 • místo výkonu práce: Praha (Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4);

V případě Vašeho zájmu o tuto pozici zašlete nejpozději do 17. 4. 2024 strukturovaný životopis v českém jazyce na e-mailovou adresu: kariera@sfzp.cz. Do předmětu zprávy prosím uveďte: Metodik/čka_Omet_OdMetSF_(160).

Nedoložení výše požadovaných dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.

Uchazeč/ka zasláním výše požadovaných podkladů se přihlašuje do výběrového řízení a stvrzuje, že si není vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmů.

Státní fond životního prostředí ČR má oprávněný zájem zpracovávat životopisy zaslané na základě tohoto inzerátu, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Státní fond životního prostředí ČR si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného kandidáta.

Kontakt:

Státní fond životního prostředí ČR

Ing. Lenka Vašová

Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

tel: 731 681 453

e-mail: kariera@sfzp.cz