Právě se nacházíte: SFŽP ČR > O SFŽP ČR > Nabídka nepotřebného majetku > Archiv nabídek > Detail nabídky nepotřebného majetku

Nabídka nepotřebného majetku - PC a notebooky

24. 4. 2018 - 22. 5. 2018
Nabídka platí do 22. 5. 2018, 11:00 hodin.

V souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 62/2001 sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, Vám nabízíme nepotřebný majetek.

Nabízeným majetkem jsou movité věci – PC, notebooky a hardware uvedené v příloze č. 2 k této dokumentaci. Majetek je funkční, ale vzhledem ke stáří a opotřebení může vykazovat drobné dílčí závady. V PC a noteboocích není nainstalovaný OS a součástí prodeje není převod SW licencí.

Bližší informace k nabízenému nepotřebnému majetku Vám poskytne Michael Franěk, tel.: +420 267 994 309, e-mail: michael.franek@sfzp.cz.

Ke stažení: Zadávací dokumentace, příloha 1 – vzor nabídky, příloha 2 – seznam majetku (zip)