Právě se nacházíte: SFŽP ČR > O SFŽP ČR > Nabídka nepotřebného majetku > Archiv nabídek > Detail nabídky nepotřebného majetku

Nepotřebná PC a notebooky – 5/2018

20. 7. 2018 - 22. 8. 2018
Nabídka platí do 11:00 hodin 21. srpna 2018,

SFŽP ČR pak v souladu s § 19c odst. 3, resp. 22 zákona a příslušnými ustanoveními vyhlášky tímto opakovaně nabízí ke koupi zájemcům z řad právnických a fyzických osob dále uvedený movitý majetek.

Nabízeným majetkem jsou movité věci – PC, notebooky a hardware uvedené v příloze č. 2 k této dokumentaci. Majetek je funkční ale vzhledem ke stáří a opotřebení může vykazovat drobné dílčí závady. V PC a noteboocích není nainstalovaný OS a součástí prodeje není převod SW licencí.

Bližší informace k nabízenému nepotřebnému majetku Vám poskytne Michael Franěk, tel.: +420 267 994 309, e-mail: michael.franek@sfzp.cz.

Ke stažení: Zadávací dokumentace, příloha 1 – vzor nabídky a příloha 2 – seznam majetku (zip)