Právě se nacházíte: SFŽP ČR > O SFŽP ČR > Nabídka nepotřebného majetku > Archiv nabídek > Detail nabídky nepotřebného majetku

Nabídka nepotřebného majetku - TOYOTA Prius HW2 1.5i

7. 5. 2020 - 4. 6. 2020
Nabídka platí do 4. 6. 2020.

V souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, SFŽP ČR nabízí zájemcům z řad fyzických i právnických osob nepotřebné osobní automobily TOYOTA Prius uvedené v přiložené zadávací dokumentaci.

Zadávací dokumentace (pdf)

Příloha č. 1 – Vzor nabídky/Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Znalecký posudek Toyota Prius HW2 1.5i, RZ: 7A8 7844

Příloha č. 3 – Znalecký posudek Toyota Prius HW2 1.5i, RZ: 8A6 2907

Bližší informace k nabízenému nepotřebnému majetku Vám poskytne: Martin Novotný, e-mail: martin.novotny@sfzp.cz, tel. 267 994 378.