Právě se nacházíte: SFŽP ČR > O SFŽP ČR > Nabídka nepotřebného majetku > Archiv nabídek > Detail nabídky nepotřebného majetku

Nabídka nepotřebného majetku SFŽP ČR

15. 7. 2020 - 29. 7. 2020
Nabídka platí do 29. 7. 2020

V souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, SFŽP ČR nabízí organizačním složkám státu k bezúplatnému převodu nepotřebný majetek uvedený v příloze.

Jedná se o nepotřebné nefunkční mobilní telefony s různými závadami popsanými v příloze.

Příloha: Seznam nepotřebného majetku

Bližší informace k nabízenému nepotřebnému majetku Vám poskytne:

Veronika Kůlová, tel: 267 994 201, e-mail: veronika.kulova@sfzp.cz.