Právě se nacházíte: SFŽP ČR > O SFŽP ČR > Nabídka nepotřebného majetku > Archiv nabídek > Detail nabídky nepotřebného majetku

Nabídka nepotřebného majetku SFŽP ČR - prodej movitých věcí

21. 7. 2020 - 30. 7. 2020
Nabídka platí do 30. 7. 2020

V souladu se zákonem dle č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a podle vyhlášky č. 62/2001 sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) nabízíme zájemcům kancelářský nábytek. Seznam nabízemých movitých věcí naleznete v příloze níže.

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení (pdf)

Příloha č. 1 – Vzor nabídky/Krycí list nabídky (docx)

Příloha č. 2 – Seznam movitých věcí (pdf)

Bližší informace k nabízenému nepotřebnému majetku Vám poskytne:
Petr Neoveský, e-mail: petr.neovesky@sfzp.cz, tel. 267 994 144.