Právě se nacházíte: SFŽP ČR > O SFŽP ČR > Nabídka nepotřebného majetku > Archiv nabídek > Detail nabídky nepotřebného majetku

Nabídka nepotřebného majetku SFŽP ČR - prodej frankovacího stroje, IT majetku

13. 7. 2021 - 5. 8. 2021
Nabídka platí do 5. 8. 2021.

V souladu se zákonem dle č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a podle vyhlášky č. 62/2001 sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) nabízíme zájemcům frankovací stroj, jeho příslušenství a další IT majetek.

Zadávací dokumentace (pdf)

Příloha č. 1 – Vzor nabídky/Krycí list nabídky (docx)

Příloha č. 2 – Seznam nepotřebného majetku (pdf) – Frankovací stroj vč. příslušenství

Příloha č. 3 – Seznam nepotřebného IT majetku (pdf)

Bližší informace k nabízenému nepotřebnému majetku Vám poskytne: