Právě se nacházíte: SFŽP ČR > O SFŽP ČR > Nabídka nepotřebného majetku > Archiv nabídek > Detail nabídky nepotřebného majetku

Nabídka nepotřebného majetku SFŽP ČR - mobilní telefony

18. 10. 2021 - 3. 11. 2021
SFŽP ČR nabízí organizačním složkám státu k bezúplatnému převodu funkční a nefunkční mobilní telefony. Nabídka platí do 3. 11. 2021.

V souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, SFŽP ČR nabízí organizačním složkám státu k bezúplatnému převodu níže uvedený nepotřebný majetek:

Bližší informace k nabízenému nepotřebnému majetku Vám poskytne:

Dovolujeme si Vás požádat o písemné vyjádření, zda máte o nabízený majetek zájem, a to v termínu do 3. 11. 2021.