Právě se nacházíte: SFŽP ČR > O SFŽP ČR > Nabídka nepotřebného majetku > Archiv nabídek > Detail nabídky nepotřebného majetku

Nabídka nepotřebného majetku SFŽP ČR - mobilní telefony

8. 12. 2021 - 22. 12. 2021
SFŽP ČR nabízí funkční mobilní telefony. Nabídka platí do 22. 12. 2021.

Dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a podle vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, SFŽP ČR je státní organizace příslušná hospodařit s níže uvedeným majetkem státu. Tento majetek státu se ve smyslu § 14 odst. 7 zákona stal trvale nepotřebným.

SFŽP ČR tímto nabízí ke koupi zájemcům z řad právnických a fyzických osob tento movitý majetek:

  • Mobilní telefony – jedná se funkční přístroje různých značek, které byly pořízeny v letech 2006 až 2015; jejich seznam spolu s minimální nabídkovou cenou za každou položku je uveden v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.

Ke stažení:

Bližší informace k nabízenému nepotřebnému majetku poskytne:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 22. 12. 2021 v 11:00 hodin.