Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Aktuality > Obce postižené tornádem dostanou další peníze na likvidaci odpadu

Obce postižené tornádem dostanou další peníze na likvidaci odpadu

07.12.2021
Po červnovém ničivém tornádu zůstaly na mnoha místech hromady odpadu, na jehož ekologickou likvidaci nebylo možné čerpat prostředky z výzvy na odstranění dočasných skládek, ze které již Jihomoravský kraj obdržel 285 milionů korun z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR. Obcím nyní s likvidací odpadu pomohou nové dotace z Národního programu Životní prostředí.

Po živelné katastrofě ministerstvo poskytlo postiženým regionům dotace na obnovu poničené infrastruktury. Nyní tuto podporu dále rozšířilo i na zlikvidování tun především stavebního odpadu, který vznikly při odklízení následků tornáda.

Do již existující dotační výzvy přibyla možnost využít peníze na odvoz, zpracování a následné využití odpadů, včetně sanace ploch. „Současně jsme prodloužili dobu, dokdy je možné podávat žádosti, a to o tři měsíce do 31. března 2022. A rovněž jsme navýšili maximální částku na jeden projekt z deseti na dvanáct milionů korun,“ uvádí ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

O podporu na likvidaci odpadu mohou žádat pouze obce. Výzva ale nadále zůstává otevřená i pro projekty obnovy poničené vodohospodářské a odpadové infrastruktury, kde se o dotaci mohou ucházet i ostatní vlastníci infrastruktur.

Vedle peněz na obnovu infrastruktury a likvidaci odpadu je pro postižené regiony k dispozici také podpora na obnovu veřejné zeleně a doprovodných vodních ploch. Další miliony korun šly na odstranění dočasných skládek odpadu vzniklých při úklidu po tornádu.

Dokumenty k výzvě: Obnova infrastruktury