Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Modernizační fond > Předregistrační výzvy Modernizačního fondu jsou uzavřeny, zájem je mimořádný

Předregistrační výzvy Modernizačního fondu jsou uzavřeny, zájem je mimořádný

02.02.2021
O předregistrační výzvy Modernizačního fondu byl enormní zájem. Státní fond životního prostředí ČR přijal tisíce projektových záměrů, některé přicházely i po ukončení příjmu. Poslední termín příjmu byl stanoven na pondělí 1. února ke 12. hodině, záměry došlé po tomto datu tedy nemohou být akceptovány.

Předregistrační výzvy byly aktuálně vypsány pro tři z devíti programů Modernizačního fondu – Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT), Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+), Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU (ENERG ETS). Jejich hlavním smyslem bylo aktivovat investory a získat přehled o jimi plánovaných projektech. Tyto informace budou následně využity pro co nejefektivnější nastavení prvních ostrých výzev Modernizačního fondu v roce 2021.