Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Norské fondy > Přípravy na čerpání z Norských fondů pokračují, představujeme nové video

Přípravy na čerpání z Norských fondů pokračují, představujeme nové video

29.11.2018
Letošní podzim se pro Norské fondy nesl ve znamení příprav základních dokumentů, výměny zkušeností i navazování partnerství. Státní fond životního prostředí ČR uvedl v Bruselu nové video k programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu  a uspořádal workshop v Praze.

Intenzivní příprava dohody o programu, jejíž podpis je základním kamenem pro zahájení čerpání prostředků, je v plném proudu. Státní fond životního prostředí ČR komunikuje s potenciálními partnery, příjemci, veřejností i ostatními zahraničními zprostředkovateli financí z Norských fondů. Pracuje na efektivním nastavení programu a snaží se reagovat na aktuální problémy v oblasti životního prostředí.

Klimatická změna je prostorem pro spolupráci

Ve druhém říjnovém týdnu byl program Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu poprvé veřejně představen na mezinárodním workshopu v Bruselu. Setkali se tu zprostředkovatelé programů v oblasti životní prostředí a energetika, aby sdíleli zkušenosti a diskutovali o možných partnerstvích. Pro Českou republiku se ukázala jako přínosná například spolupráce s Rumunskem, a to na projektech zaměřených na znečištění vodních toků zbytky léčiv.

Nejpalčivějším problémem současnosti a zároveň společným jmenovatelem programů byla označena problematika klimatické změny. „Klimatická změna je tématem, které napříč Evropou nabírá na významu. Kromě České republiky se na adaptaci společnosti na změnu klimatu zaměřuje například Slovensko, pobaltské státy či Polsko. Otevírá se nám tedy prostor pro navázání oboustranně prospěšné spolupráce a sdílení příkladů dobré praxe nejen s Norskem, ale také s ostatními přijímacími státy,“ uvedl k bruselskému setkání Ivo Marcin, vedoucí oddělení pro řízení Norských fondů.

Při této příležitosti uvedli zástupci Fondu v Bruselu poprvé nový video klip, který upozorňuje na hlavní problémy, na jejichž řešení se dotační program Životní prostředí, ekosystémy a změny klimatu zaměří v období 2014-2021.

 

 

Workshop Toulcův dvůr

Komunikace programu Norských fondů pokračovala i na domácí půdě. V areálu Střediska ekologické výchovy Toulcův dvůr se 18. října 2018 uskutečnil workshop, jehož cílem bylo představit program a získat zpětnou vazbu od zástupců české veřejné i soukromé sféry.

Zúčastnili se ho vybraní zástupci zastřešujících institucí a jako pozorovatelé také zástupci Ministerstva financí a Ministerstva životního prostředí České republiky, přizváni byli také klíčoví partneři ostatních veřejných rezortů.

Prezentace programu Životní prostředí, ekosystémy a změny klimatu pokračovala dále na konferenci EVVO 2018, na konferenci k ochraně ovzduší ve veřejné správě v Ostravě či na setkání s potenciálními norskými partnery pro projekty v životním prostředí v Oslu.