Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Aktuality > Prodlužujeme dotační výzvu na protismogové akční plány

Prodlužujeme dotační výzvu na protismogové akční plány

03.07.2017
Až do 20. října mohou hejtmani a starostové dvou stovek obcí žádat o finanční podporu na urychlení protismogových opatření. Ministerstvo životního prostředí prodlužuje platnost dotační výzvy na zpracování akčních plánů, které pomohou zlepšit nevyhovující stav ovzduší ve městech a obcích.
Žena se chrání před smogem

Až 50procentní dotace je určená krajům a obcím s rozšířenou působností. Pokryje jim sestavení plánu aktivit, které povedou ke snížení znečištění ovzduší, a polovinu mzdových nákladů jednoho koordinačního pracovníka. Akční plán má být uveden do praxe do konce roku 2020, nicméně může obsahovat i aktivity, s kterými se počítá i po tomto termínu.

Rezort na tuto dotační výzvu (8/2017) vyhradil 100 milionů korun z Národního programu Životní prostředí a zařadil do balíčku protismogových dotací, které obcím aktuálně nabízí. Mezi ně patří také výzva na zpracování podkladových dopravních studií (9/2017), které pomohou k zavedení nízkoemisních zón, nebo ke zpracování regulačních řádů dopravy, či dotace na snižování zápachu a emisí těžkých kovů.

Finančních prostředků je zatím dostatek, většina z alokovaných 100 milionů na tuto výzvu je stále k dispozici, šance na získání podpory mají zastupitelstva veliké. Žadatelům se vyplatí dotace zkombinovat a podat žádost o dotaci současně na 8. i 9 výzvu, neboť spolu úzce souvisí.

Bližší informace naleznou zájemci na webových stránkách, se svými dotazy se mohou obracet na pracovníky call centra SFŽP ČR na bezplatném telefonním čísle 800 260 500 nebo prostřednictvím e-mailové adresy: dotazy@sfzp.cz.

Výzva 8/2017 – Implementace programů zlepšování kvality ovzduší (PZKO)

 • Žádosti je možno podat do 20. 10. 2017.
 • Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2020.
 • Výše podpory na jeden projekt je 50 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Alokace 100 mil. Kč
 • Dokumenty

Výzva 9/2017 – Zavádění nízkoemisních zón v obcích

 • Žádosti je možné podat do 27. 9. 2017.
 • Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2019.
 • Min. výše dotace na jeden projekt je 100 tis. Kč, max. výše dotace – 1 mil. Kč.
 • Výše podpory na jeden projekt je 80 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Alokace 10 mil. Kč
 • Dokumenty