Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Aktuality > Prodlužujeme termíny pro doručení podkladů k žádostem

Prodlužujeme termíny pro doručení podkladů k žádostem

27.10.2020
S ohledem na mimořádnou epidemickou situaci, vyhlášený nouzový stav a přijatá bezpečnostní opatření prodlužuje Státní fond životního prostředí ČR všem žadatelům o podporu z programů Nová zelená úsporám, Dešťovka a Výsadba stromů všechny lhůty pro doručení podkladů k žádostem do 1. 2. 2021.

Prodloužení se týká lhůt pro doložení:

  • podkladů doručovaných při podání žádosti
  • podkladů k doložení realizace
  • doplnění na základě výzvy k odstranění nesrovnalostí

Prodloužení se týká všech lhůt, které by uplynuly v období od 5. 10. 2020 (počátek platnosti vyhlášeného nouzového stavu) až do 31. 1. 2021. Lhůty, které končí po výše uvedeném datu, zůstávají nadále v platnosti. O prodloužení lhůty není nutné žádat, proběhne zcela automaticky.

Samotné prodloužení však neznamená zastavení administrace žádostí. Kontrola a zpracování došlých podkladů probíhá ve standardním režimu tak, aby mohla být vaše žádost co nejdříve vyřízena.

Pro předání podkladů doporučujeme využít elektronickou komunikaci. Všechny podklady k žádostem lze zaslat na e-mail elektronické podatelny: epodatelna@sfzp.cz nebo prostřednictvím datové schránky SFŽP ČR („favab6q“).

Výjimku tvoří „Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR“ a dokument „Přijetí podmínek dotace – pro program Nová zelená úsporám“, u kterých je nadále nutno postupovat dle pokynů zaslaných společně s dokumentem.

Po celou dobu platnosti bezpečnostních opatření prosíme o omezení osobních návštěv a konzultací s pracovišti Fondu na nezbytně nutné případy. Úřední hodiny pro veřejnost jsou po tuto dobu omezeny na pondělí od 8 do 13 hodin a středu od 12 do 17 hodin.

Před případnou osobní návštěvou doporučujeme příslušné pracoviště kontaktovat telefonicky.

U ostatních výzev z Národním programu Životní prostředí a Operačního programu Životní prostředí budou případné žádosti o prodloužení termínů řešeny individuálně. V takovém případě kontaktujte projektového manažera žádosti.

Pro obecné dotazy nás můžete kontaktovat na bezplatné zelené lince Fondu: 800 260 500, a to v pracovních dnech od 7.30 do 16 hodin nebo na emailu info@sfzp.cz.

 

Všem přejeme pevné zdraví.