Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Aktuality > Prodlužujeme výzvu IFN na výhodné půjčky z prostředků EU

Prodlužujeme výzvu IFN na výhodné půjčky z prostředků EU

21.12.2020
Vzhledem k současné situaci spojené s epidemii Covid-19 bylo rozhodnuto o prodloužení příjmu žádosti v rámci pilotní výzvy Inovativních finančních nástrojů (IFN) 1/2017) až do 28. 2. 2021 nebo do vyčerpání alokace, která byla upravena na částku 280 mil. Kč. V současné chvíli zbývá v nabídce podpory IFN ještě cca 70 mil. Kč, které je možné kombinovat s dotační podporou SFŽP ČR.

Podpora je nabízena pro projekty spadající pod specifický cíl 3.5 Operačního programu Životní prostředí – Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení. Prostředky lze získat zejména na:

  • náhradu nebo rekonstrukci zařízení (stacionární technické nebo technologické jednotky, ve které je nebezpečná chemická látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována) s cílem zvýšení bezpečnosti provozu, snížení míry rizika nad rámec standardů a norem společenství;
  • rekonstrukci nebo nákup technologií vedoucích k omezení emisí znečišťujících životní prostředí (použití tzv. nejlepších dostupných technik (BAT) a nově vznikajících technik uvedených např. v referenčních dokumentech o BAT);
  • rekonstrukci nebo nákup technologií pro monitoring průmyslového znečištění jednotlivých složek životního prostředí.

Podpora umožňuje pokrýt až 100 % celkových způsobilých výdajů projektu (CZV) a skládá se ze zvýhodněné půjčky v minimální výši 35 % CZV a dotace SFŽP ČR v maximální výši 25 % CZV. Dotaci SFŽP ČR je možné poskytnout pouze v kombinaci s půjčkou IFN.

Splácení jistiny může dosáhnout až 10 let a začíná až k 31. 3. roku následujícího po ukončení realizace projektu, zvýhodněná fixní úroková sazba ve výši 0,45% p. a. je počítána až od 1. 4. následujícího roku po ukončení realizace projektu. Úroky a jistina jsou spláceny čtvrtletně.

Výzva 1/2017 IFN