Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Aktuality > Seriál Kapka vody poradí, jak hospodařit s vodou

Seriál Kapka vody poradí, jak hospodařit s vodou

01.09.2020
Ode dneška se každý pracovní den v hlavním vysílacím čase na ČT1 i ČT2 objeví nový díl miniseriálu Kapka vody. Za nápadem na jeho vznik stojí Ministerstvo životního prostředí a populární propagátor environmentálních témat – moderátor Vladimír Kořen. Voda je základem života, v důsledku klimatické změny ale o ni můžeme přijít. Klíčem je si vody vážit a umět s ní správně hospodařit, a to na úrovni státu, krajů, obcí, institucí a firem, vlastníků půdy, rodin, každého z nás. Prostřednictvím 40 dvouminutových pořadů se diváci dozví, jaká se nabízejí řešení.

Pořad Kapka vody představuje nový edukativní mini formát s průvodcem a dlouholetým popularizátorem témat z oblasti životního prostředí a vědy Vladimírem Kořenem. Jde o informační kampaň s prvky zábavy, která se věnuje hospodaření s vodou.

„Ve dvouminutových spotech se zaměřujeme na  hlavní spotřebitelský proud, tedy běžné domácnosti. Cílem je ale také oslovit  ty, kteří mohou situaci zásadně ovlivnit jako jsou třeba vlastníci půdy a hospodáři, obce, lidé z veřejné správy, občanských iniciativ či korporací. Abychom v české krajině dokázali udržet vodu, potřebujeme společně zabrat. Budeme se věnovat například využití dešťové vody, zeleným střechám a fasádám, projektům na obnovení studánek, pramenů, mokřadů či remízů. Poradíme, jak s vodou hospodařit, jak ji čistit, jak pomoci sobě i přírodě. Vodu dostatečně neoceníme, dokud nám nevyschne studna. A to platí o všem v životě,“ poznamenává k novému pořadu moderátor Vladimír Kořen.

Miniseriál Kapka vody odkazuje na hlavní problémy současnosti i blízké budoucnosti a hledá řešení, jak zachovat dostatečné množství vody v dobré kvalitě pro další generace. Jednotlivé epizody ukazují i dobré příklady z praxe jako realizované projekty z Operačního programu Životní prostředí, které ochraňují přírodní zdroje a zlepšují životní prostředí v České republice. Pořad byl vytvořen v koprodukci ČT a MŽP, s finanční podporou EU fondů.

„Kapka vody poutavou formou vysvětlí palčivé problémy dneška se suchem a nedostatkem vody, které řeším na nejrůznějších úrovních dnes a denně – ubývání vláhy v krajině i ve městech, potřebu obnovy tradiční struktury krajiny v podobě remízků, mezí, mokřadů či tůní, ale i ubývaní vody v podzemních vrtech i povrchových vodách. Ale hlavně ukáže cestu ven, tedy mj. praktické možnosti pro rodiny, ale i pro obce a města k využívání srážkové vody. Ty u veřejných a obytných budov mohou dnes široce využívat například podzemních vsakovacích zařízení, výměny nepropustných povrchů, akumulačních nádrží na vodu na zálivku či splachování. Pořad i vysvětlí, co jsou dešťové zahrady. Představí možnosti pro obecní čištění odpadních vod, ať už je to centrální řešení s kořenovou čističkou nebo decentrální s využitím soustavy DČOV. A to všechno hravou a srozumitelnou formou díky poutavému průvodci v osobě Vladimíra Kořena. A samozřejmě seriál nezapomene ani na opatření v krajině, třeba na protipovodňové revitalizace říčních koryt, protierozní opatření v podobě travních pásů, mezí, hrázek nebo zlepšení skladby monokulturních lesů. Diváci se mohou těšit i na zajímavosti k vodnímu tématu, třeba na představení unikátního čištění pitné vody pomocí aktivního uhlí na Želivce,“ dodává ministr životního prostředí Richard Brabec.