Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Aktuality > Státní fond životního prostředí ČR zahájil implementaci Norských fondů, žadatelům nabídne 800 milionů korun

Státní fond životního prostředí ČR zahájil implementaci Norských fondů, žadatelům nabídne 800 milionů korun

10.04.2019
Státní fond životního prostředí ČR oficiálně představil program Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu spolufinancovaný z prostředků Norských fondů. Stalo se tak na zahajovací konferenci v Podolské vodárně v Praze za účasti zástupců českých i norských tvůrců programu.
Norské fondy – Zahájení Programu Životní prostředí – duben 2019 Zahájení programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu spolufinancovaného z Norských fondů proběhlo za účasti velvyslance Norského království Roberta Kvileho. Foto: SFŽP ČR

Na konferenci navázal kontaktní seminář, na kterém se sešlo více než 100 zájemců o finanční podporu z Norských fondů. Seminář podpořil svou účastí také velvyslanec Norského království Robert Kvile.

Během programového období Norských fondů 2014-2021 půjde do oblasti životního prostředí zhruba 800 milionů korun. Podporovány budou projekty zaměřené především na inovativní řešení v ochraně ekosystémů, monitoring znečištění ovzduší, aplikaci pilotních opatření v boji proti znečištění vodních toků zbytky léčiv či zmírňování negativních projevů změny klimatu v sídlech.

Kontaktní seminář, který se uskutečnil 10. dubna 2019 v Praze, si klade za cíl posílit bilaterální spolupráci mezi českými a norskými organizacemi, která je důležitou součástí všech programů podpořených z Norských fondů. Významnost bilaterální spolupráce potvrzuje i osobní účast Roberta Kvile, velvyslance Norského království, který seminář zahájil svým proslovem k potenciálním žadatelům a partnerům. Semináře se zúčastnilo více než 100 účastníků z České republiky i z Norska.

Seminář přinesl českým zájemcům o podporu z Norských fondů možnost setkat se osobně s jejich norskými protějšky, vyměnit si kontakty a diskutovat možnosti realizace budoucích společných projektů,“ uvádí ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Velkou pozornost u Norů vzbudilo především téma pilotních opatření na odstraňování zbytků léčiv z vodních toků. Zájem právě o tuto problematiku nás nepřekvapil, protože téma farmak a mikropolutantů je obecně v posledních několika letech v Evropě velmi diskutovanou otázkou,“ doplňuje Ivo Marcin, vedoucí Samostatného oddělení pro řízení Norských fondů.

Vyhlášení prvních výzev programu v oblasti ochrany ekosystémů, monitoringu ovzduší a adaptace na klimatické změny je naplánováno na polovinu roku 2019. Ještě dříve se spustí pilotní výzvy financované z bilaterálního fondu, který se zaměřuje na podporu aktivit posilujících bilaterální spolupráci napříč celým programem.

Česká republika je příjemcem podpory z Fondů EHP a Norska již od roku 2004 a doposud z nich získala na podporu mnoha zajímavých projektů více než 6 miliard korun. Ve třetím programovém období budou přibližně 5 miliardami korun podpořeny do roku 2024 projekty zaměřené na výzkum, ochranu životního prostředí, kulturní dědictví a spolupráci v kultuře, veřejné zdraví, vzdělávání a spolupráci v justici.

Představení programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu v jedné minutě.

www.sfzp.cz/norskefondy
www.norwaygrants.cz
www.eeagrants.org